Fåglar på Lidingö: Näktergal

Foto: Wikipedia.
Natur16 maj 2021 kl 04.41

Näktergal  (på latin: Luscinia luscinia) är en oansenlig fågel som framförallt känns igen på den ljudliga och särpräglade sången som har inslag av flöjtande toner, kastanjelika slag och snabba smatter.

Honan och hanen är lika till utseendet och de har en oansenlig dräkt med gråbrun ovansida och gråvit undersida. Näbben är lång och kraftig, och på bröst och kroppssidorna har de i varierande grad diffusa gråbruna fläckar. Stjärten och övergumpen är enfärgat och jämnt tonade i rödbrunt.

Näktergal finns i lämplig biotop i hela södra Sverige och en bit norrut samt utefter nästan hela Östersjökusten utom längst i norr. Den sitter gärna dold i tät vegetation och brukar vara svår att få syn på. Helst vill den ha lövskog med kraftig undervegetation eller täta buskage. Den har ökat sedan 1930-talet, och ökningen pågår än idag, och den gynnas av den pågående igenväxningen.

Näktergalar flyttar mot sydöst framförallt i augusti och flyger via Egypten till Afrika strax norr om ekvatorn. Där stannar de ett par månader, och flyttar sedan vidare till sydöstra Afrika, och där stannar de till hemfärden påbörjas. Till Sverige anländer de i maj månad.

Högsta kända ålder är 8 år och 10 månader.

Det svenska beståndet uppskattas för närvarande till ca 50 000 par.

Namnet näktergal kan härledas från tyska Nachtigall, med betydelsen ’den som sjunger (gal) om nätterna’, där Nacht betyder ’natt’. Förr betydde gala just ’sjunga’, jämför gala med tuppens sång. Detta har påverkat trivialnamnet på många germanska språk, t.ex. nightingale på engelska. Besläktat med gal är gäll om ett mycket starkt ljud och galenskap med anknytning till betydelsen trollsång

Näktergalen är Ölands landskapsdjur och landskapsfågel.  

Latinskt namn:
Luscinia luscinia - betyder "näktergal".

Typiska kännetecken:
18 cm. Oansenlig. Gråbrun till färgen. Karaktäristisk sång.

Äter:
Maskar, insekter, spindlar och bär.

Läte:
Hög ljudnivå på sången som innehåller en mängd rytmiska knäppande, smackande, kastanjettskallrande ljud bland flöjttoner och visslingar. Sjunger huvudsakligen sent på kvällen och natten.

Källor: fageln.se, Nordiska Riksmuseet och Wikipedia

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *