C: Få bort drogerna från ön och satsa på våra äldre!

Debatt25 november 2020 kl 05.503

Lidingö ska vara hälsans ö, oavsett om man är ung eller gammal. Därför satsar Centerpartiet i budget 2021 på det drogförebyggande arbetet, mat och fritid i LSS-gruppen samt på att betala av den omsorgsskuld som uppstått under pandemin.

Centerpartiet ser allvarligt på att var tredje gymnasiestuderande pojke på ön har provat på narkotika. Därför skjuter vi till resurser till det drogförebyggande arbetet och till fler socialsekreterare. Vi tror att det samtidigt är viktigt att förbättra möjligheterna till en givande sysselsättning samt att erbjuda ungdomar en stimulerande fritid. Därför vill vi utöka fritidsgårdarnas verksamhet på ön samt underlätta för unga att prova på företagande och få en första fot in på arbetsmarknaden genom att satsa på sommarjobb.

Under pandemin har många äldre tvingats isolera sig och har av rädsla för att smittas sagt upp sina hemtjänster. Det har gett upphov till en omsorgsskuld, som behöver betalas av under kommande år och staden skjuter därför till resurser för att uppnå detta. Detta är något Centerpartiet anser mycket viktigt, och vi står helhjärtat bakom denna satsning.

Daglig verksamhet för funktionsnedsatta har de senaste åren centraliserats mer och mer till stadshuset och Högsätra. Flera av de lokaler som man har flyttat till är små och undanskymda, vilket vi tycker är fel eftersom det minskar ö-gruppens synlighet. För att istället öka deras synlighet över hela ön vill vi låta deltagarna äta lunch ute på öns lokala restauranger minst en gång i veckan, när så är möjligt utifrån pandemin. Inom boendena ser vi att matsituationen behöver förbättras och fritidsaktiviteterna utökas. Därför skjuter vi till mer pengar än den styrande majoriteten till gruppbostäder inom LSS för att utbilda personal inom näringslära och få mer tid för fritidsaktiviteter.

Centern satsar brett på omsorg av alla åldersgrupper inför 2021. Lidingö ska vara hälsans ö – på riktigt!

Christina Wahlström (C), talesperson funktionsnedsatta och sociala frågor
Kajsa Kronlund (C), talesperson äldreomsorg
Anders Öhrström (C), ersättare omsorgs- och socialnämnden

Kommentarer

  1. Hyckleri? Det är synnerligen förvånande att C här förespråkar mer resurser till drogförebyggande arbete. I KF för C på Lidingö, sitter en ledamot som är utbildnings- och kulturpolitisk talesperson för CUF (Centerns ungdomsförbund), som starkt förespråkar legalisering av droger samt all handel med droger och tycker dessutom att polisens inblandning är felaktig. Polisen gör ett fantastiskt arbete gällande droghandeln och ser verkligheten som den är. Ungdomar som inte tillgodogör sig utbildning eller kan sköta sitt arbete på grund av att de är påverkade av droger.
    Vi måste alla hjälpas åt för att få bort drogerna, framförallt inom skolan och Norrtälje kommun får ses som ett föredöme, där de har narkotikahundar i skolan efter skoltid för genomsökning. Det måste larmas i tid. Unga som luras att tro att det är ofarligt med cannabis, men informeras inte om möjliga psykoser etc som det kan medföra.
    Sverigedemokraterna Lidingö

    1. Hej Irene,
      Vi vet nog bättre vad vår politik är än du. Och till skillnad från er i SD tar vi fram ett eget förslag till budget och försöker påverka så mycket som möjligt från opposition. Vi har i vårt förslag 1,5 mnkr mer än majoriteten på satsning emot droger och på socialsekreterare samt 1 mnkr mer på ungdomsgårdar. Vad har SD för förslag i sitt budgetalternativ? Just det, ni bifaller ju alltid allt som M säger utan egna förslag!

  2. Hej Patrik! Det är bra om alla ni i C på Lidingö ställer er bakom att få bukt med drogproblemen, det är av stor vikt att vi är på samma linje. Dock är det viktigaste att ungdomarna får veta konsekvenserna av drogmissbruk, t.ex problem med att plugga utomlands, körkortstillstånd och inte minst psykisk ohälsa. Dessutom gynnar varje köp av droger, gängkriminella och allvarlig brottslighet. Stor vikt också att minsta misstanke om droger, larmas till polis/rektor som i sin tur kontaktar socialtjänsten. Vi jobbar för ett bättre civilkurage och att tipsa anonymt till polisen går utmärkt.
    Beträffande budgeten, var vår budget så snarlik majoritetens bra budget, att vi inte ville opponera oss för sakens skull. Och vi har många egna förslag men politik handlar ju mycket om kompromisser och samarbeten och kassan är ju en bestämd summa. Vi glädjer oss mycket om ledamoten som nämndes tidigare, kan få CUF på bättre tankar. Vi vill ju inte se hamnarna fulla med fartyg från alla världens hörn fullastade med droger för Sveriges räkning. Vi ska värna om hälsans ö och Sveriges välfärd. Ha en trevlig helg.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *