Få bidrag när du installerar laddstation

Laddbox i hemmet. Foto: Defa
Stad & Politik5 januari 2021 kl 05.342

Det finns statligt stöd att söka för installation av laddstation. Stödet uppgår till 50 procent av kostnaderna och max 10 000 kronor per fastighet för privatpersoner och max 15 000 kronor per laddpunkt för föreningar, organisationer och företag. Både privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och företag kan enkelt söka stödet via Naturvårdsverkets hemsida. 

Klimatklivet
Klimatklivet är ett investeringsstöd till olika satsningar som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Vill du söka stöd för investering i personbilsladdare som är öppna för vem som helst att använda, så kallade publika laddningsstationer, gör du det till Klimatklivet. Det är också till Klimatklivet som du söker stöd för att investera i laddningsplatser för andra fordonstyper såsom lastbil, båt, flyg etc. oavsett om de är publika eller inte.

Bidrag till laddstationer för privatpersoner i eget hus
Från den 1 januari 2021 infördes en skattereduktion som ersätter det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av laddstation till elfordon. Installationer som slutförts innan årsskiftet kan du fortfarande ansöka om bidrag för. 

I korthet innebär de nya förutsättningarna att: 

  1. Du kan ansöka om bidrag för de installationer som slutförts före den 31 december 2020, förutsatt att ansökan skickas till Naturvårdsverket inom sex månader efter slutförd installation. 
  2. Du kan göra avdrag för kostnader och material för de installationer som påbörjas efter den 1 januari 2021. Mer information om skattereduktionen för Grön teknik hittar du på Skatteverkets hemsida. 

Privatpersoner kan ansöka om och få bidrag för laddstationer under förutsättning att det finns pengar kvar i budgeten.

Ansökan via blankett registreras fortlöpande och i den ordning de inkommer.

Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt, kan ansöka om bidrag till laddstation för elfordon. 

Laddstationen måste installeras på en fastighet som du som ansöker om bidraget äger eller har nyttjanderätt till. Om du bor i en fastighet som du inte äger behöver du bifoga intyg från fastighetsägaren om att du har tillåtelse att installera laddboxen på fastigheten. Det kan till exempel vara ett intyg från styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för material inklusive. laddbox och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Som mest kan man få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Med begreppet fastighet menar Naturvårdsverket beteckningen enligt fastighetsregistret.

Exempel: Bor du i en flerfamiljsfastighet innebär det att du delar fastighetsbeteckning med dina grannar. Naturvårdsverket kan endast betala ut 10 000 kronor per fastighet.

Tänk på att spara alla kvitton. De behövs när du ska skicka in ansökan om bidrag.

Förutsättningar för bidrag till laddstation
• Installationen måste vara färdigställd senast 2020-12-31 för att det ska vara möjligt att ansöka.
• Installationen måste göras först och därefter ansöker du om bidraget.
•Ansökan måste ha inkommit till Naturvårdsverket senast sex månader efter det att installationen av installationsarbetet har slutförts.
• En behörig elektriker måste utföra installationen och laddboxen ska uppfylla kraven i förordningen.

Förordning (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon

Det finns flera sätt att skicka in din ansökan om bidrag till laddstation som privatperson. Det smidigaste och snabbaste sättet är att använda Naturvårdsverkets e-tjänst. 

OBS! Om du har färdigställt installationen efter 2020-12-31 så är det inte möjligt att ansöka om bidrag. Avdrag för en sådan installation hanteras av Skatteverket. Se mer information på deras hemsida. 

Vid digital ansökan i vår e-tjänst kan du, förutsatt att ansökan är komplett och att du uppfyller kraven för att vara berättigad till bidrag, få bidraget cirka 14 dagar efter att du fått beslutet om beviljat bidrag.

Källa: Lidingö stads hemsida

Kommentarer

  1. Jag funderar på en elbil, men jag har en fundering. Är det så att det finns en laddare som klarar alla bilmärken. Om ej, får jag samma bidrag om jag köper en bil som behöver en laddare som ej är kompatibel med den som jag fick det ursprungliga bidraget för.

    1. Du får bidrag för laddare som har ett ”typ 2”-uttag, till vilket du kopplar en kabel som passar bilen. Byter du till en bil med annat uttag så måste även kabeln mellan bil och laddare bytas, men samma laddare kan användas.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *