Extra höga krav på Lidingö där smittspridningen ökar kraftigt

Stad & Politik2 november 2020 kl 07.231

Smittspridningen i Stockholms län ökar kraftigt. Därför har särskilda råd införts. Lidingö är en av de kommuner där smittan ökar mest. Nu måste vi hjälpas åt att hålla i och hålla ut och följa de allmänna råden. Bara tillsammans kan vi bryta smittkedjan.

De allmänna råden som införts från och med 29 oktober innebär bland annat att flera aktiviteter tillsvidare måste ställas in. Både idrotts- och kulturaktiviteter, kurser och evenemang berörs. VI har samlat några områden som berör många på Lidingö.

Skola och förskola

Lidingö stad kommer att fortsätta hålla kommunala skolor och förskolor öppna. Vi följer de rutiner som redan finns kring hygien och för att minska trängsel. Om Smittskydd Stockholm kräver att skolor eller förskolor ska stänga finns det rutiner för detta och för att ställa om verksamheten. Inom Hersby gymnasieskola fortsätter kombinationen av distansundervisning och undervisning på plats så som man har gjort under höstterminen. Om behov uppstår kommer man att se över om justeringar i gymnasieundervisningen ska ske.

Träningsanläggningar, idrott och träningar

Lidingö stad håller endast sina anläggningar öppna för bokade träningar och simklubb för barn och ungdomar födda före 2005. Gym, bastu och omklädningsrum i våra anläggningar på Lidingövallen och Gångsätrahallen och simhallen stängs tillsvidare.

Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan fortsatt delta i träning. Men övriga födda före 2005 avråds från att delta i träningar och idrottsaktiviteter. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.

Kulturaktiviteter, kurser och musikskola

För att minska smittspridning kommer alla gruppkurser och gruppaktiviteter, där elever från olika skolor möts, att ställas in. Detta gäller under den tid som de lokala allmänna råden gäller fram till den 19/11 men de kan komma att förlängas. Verksamheter som berörs är exempelvis KomTek, Sagateatern och musikskolan. Musikskolans enskilda undervisning fortsätter, annan undervisning på Musikskolan eller Sagateatern ställs in eller ställs om. Varje elev eller vårdnadshavare får information om vad som gäller. KomTeks alla kurser ställs in.

Biblioteken kommer att vara fortsatt öppet för att alla ska kunna låna böcker, men biblioteken begränsar möjligheten att vistas längre tid på biblioteken för att undvika trängsel och folksamlingar. Biblioteken fortsätter att hålla öppet då de fyller en viktig demokratisk funktion. Det finns dock många möjligheter att låna böcker digitalt.

De allmänna råden som gäller i Stockholms län:

De nya allmänna råden som gäller från och med den 29 oktober betyder att alla som vistas i Stockholms län bör:

  1. Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  2. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  3. Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
  4. Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  5. Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Kommentarer

  1. Butiker och stormarknader måste bli bättre på att tydliggöra regler och upprätthålla krav på avstånd i kassor. Nödvändigt att ta in vakter som tillrättavisar folksamlingar, d.v.s när grupper samlas innanför butiksdörrar men utanför kassor och hindrar in- och utpassage. Systembolaget införde kö utanför butiksdörrarna och först då förstår allmänheten att det är skarpt läge.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *