Ett framgångsrikt näringsliv är viktigt för vår välfärd

Debatt20 april 2022 kl 04.06

Den medicinska och tekniska utvecklingen går snabbt framåt och ger oss helt nya, oftast dyra behandlingsmöjligheter för komplicerade och livshotande sjukdomar.  Samtidigt blir vi allt fler äldre med stora krav på vård- och omsorgsinsatser.

Om vi ska klara de ökade kostnaderna för välfärden behövs ett framgångsrikt näringsliv.  Ett aktivt och livskraftigt näringsliv utgör grunden för den kommunala verksamheten. Det skapar arbeten som resulterar i skatter till vår gemensamma välfärd. Ett nära samarbete med Lidingö näringsliv är därför viktigt.

I Svenskt Näringslivs ranking 2021 av företagsklimatet i kommunerna hamnar Lidingö högt på plats 15 av landets 290 kommuner och på 4:e plats bland länets 26 kommuner. Även i Företagarnas senaste enkät om företagsklimatet för kvinnor i ledande befattningar (som vi kunde läsa om i Lidingö Nyheter 14 april) rankas Lidingö mycket högt som näst bästa kommun i landet. Endast Danderyd rankades högre.

De goda placeringarna är resultatet av majoritetens målmedvetna satsning att förbättra företagarnas villkor på ön. Det ska vara enkelt att kommunicera med kommunens politiker och tjänstemän. Beslut ska fattas snabbt och utan onödigt krångel.

Det offentliga ska aldrig styra, utan stödja nya idéer och entreprenörer. KD vill nu utveckla konceptet med den så kallade 15-minutersstaden tillsammans med näringslivet så att fler ska kunna stanna på ön både för att arbeta och handla.  Kloka infrastruktursatsningar är därvid av stor betydelse. För att möta näringslivets behov har KD under mandatperioden drivit igenom en utökning av Stockby industriområde för växande företag på ön. Det är en satsning som KD vill fullfölja med att upplåta mer mark till småskalig industri.

Vi ska också upprusta och utveckla Lidingös närcentra – i första hand Rudboda. Vi vill också skapa ett trevligt stråk längs Stockholmsvägen med caféer, restarunger, butiker och mötesplatser.

KD har utvecklat ett nära samarbete med Lidingö Näringsliv med målet att Lidingö ska bli Sveriges mest näringslivsvänliga kommun. Vi ser nu fram emot Lidingö Företags kommande mässa i stadshuset den 7:e maj då vi får möta öns framgångsrika företagare.

Carl-Johan Schiller och Bo Brismar
KD, toppkandidater till kommunfullmäktige

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *