Ett första test av det lyssnande ledarskapet

Debatt15 december 2022 kl 04.162

I sitt politiska program skriver det nya minoritetsstyret om sina visioner för den kommande mandatperioden. En av visionerna utvecklas under rubriken Samtal med Lidingöborna. Där skriver Moderaterna och Lidingöpartiet att man skall utveckla ett lyssnade ledarskap, ha en öppen dialog och samarbete med föreningslivet och ge goda förutsättningar till näringslivet.

Ett första test av detta lyssnade ledarskap kommer nu när minoritetsstyret föreslår att man skall bygga villor på tomterna mellan det så kallade Tindrahuset och kontorshuset (så kallade. Tidningshuset) längs Lejonvägen. I det samråd som är en del av detaljplanearbetet, säger flera tunga remissinstanser nej. Närmsta grannarna, Lidingö Centrala Villaägarförening, säger nej, fastighetsägarna säger nej och Lidingö Hembygdsförening säger nej. Lidingö Hembygdsförenings skriver i sitt samrådssvar:

”Miljön kring Lejonvägen präglas av yngre bebyggelse, stadshuset, det befintliga kontorshuset mm. Skall det finnas något markområde kring Lidingö centrum där en expansion av centrumfunktioner är möjlig utan att innebära stor förändring av befintlig bebyggelsestruktur är detta nästan det enda.”

När ärendet kom upp i kommunfullmäktige agerade oppositionen gemensamt och stödde Liberalernas krav på en minoritetsåterremiss. Kommunfullmäktige sa ja till återremissen.

Återremissens budskap är kristallklart: ”Hör Lidingöborna!”. Frågan nu är: Lyssnar minoritetsstyret eller fortsätter M och LP att köra över remissinstanserna?

Suzanne Liljegren (L), kommunalråd
Patrik Buddgård (C ), gruppledare
Daniel Larson (S), oppositionsråd
Patrik Sandström (MP), gruppledare
Jonas Lundgren (V), gruppledare

Kommentarer

  1. Bostadsbristen på ön är stor så några bostäder är viktigare än reservyta för Centrum. Men rekommenderar radhus ( om möjligt ) i stället för 3 villor

  2. Om Lidingöborna ska få behålla den goda service som handlare och företag erbjuder idag så måste det till en viss utveckling. Givetvis småskalig och anpassad utifrån förutsättningarna, men dock. Handel föder handel och en bra mix och ett balanserat utbud av varor och tjänster är vad Lidingöborna förtjänar. Området kring Lidingö Centrum är den naturliga platsen för denna utveckling.

    Återigen finns en god dialog mellan staden och ägarna av Lidingö Centrum och ett konkret och mycket intressant förslag om småskalig utveckling av Centrum finns framme. Att i det här läget bygga bostäder på tomtytan mellan Tindra och Lidingö Låshuset vore olyckligt. Mark och plats är betydligt bättre anpassad för någon form av affärs- eller kulturverksamhet. Möjligen i kombination med lägenhetsboende.

    Givetvis kommer minoritetsstyret att lyssna på åsikter utifrån i frågan. Vad skulle dom tjäna på att inte göra det?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *