Ett digitalt ljus mot våld mot kvinnor

Lidingö25 november 2020 kl 15.23

I dag sprids ett digitalt ljus i sociala kanaler för att uppmärksamma FN-dagen den 25 november för avskaffandet av våld mot kvinnor. Kvinnojouren Kerstin Lidingö anordnar en digital ljusmanifestation för att belysa ett av våra största folkhälso- och samhällsproblem.

Pandemin ökar risken för våld
Samtidigt som Kvinnojouren Kerstin möter en skrämmande tystnad i sina jourkanaler, vittnar andra jourer och människorättsorganisationer om att våld mot kvinnor och barn ökat drastiskt under pandemin. Med pandemin ökar isolering och tid i hemmet med en våldsutövare. Ofta utan, eller med kraftigt begränsad, ventil till omvärlden.

Konsekvenser av mäns våld
Våld i nära relation kan få förödande konsekvenser för kvinnor som utsätts. Ofta tvingas även barn uppleva våldet. Våldet leder till enormt lidande, isolering, otrygghet och stress som hämmar utveckling och kan ge livslånga konsekvenser för de som utsätts. Mäns våld mot kvinnor och barn är ett kostsamt slag mot folkhälsa, demokrati och jämställdhet.

Vi måste våga se våldet
Den undersökning som Lidingö stad tidigare gjort visar att Lidingö ligger över riksgenomsnittet för våld i nära relation. Våldet finns runt oss dagligen. Vi måste våga se bortom fördomar om kvinnor som blir utsatta och män som utövar våld. Det är våra grannar, vänner, kollegor, bröder och söner som utsätter kvinnor och barn för våld.  

Våld är allas ansvar
Det är allas ansvar att förebygga, motverka, synliggöra och stoppa våldet. Att vara den kraft som agerar och motverkar kvinnoförnedrande attityder, kränkande beteenden samt mäns och pojkars våld.

Sprid ljuset med Kvinnojouren Kerstin Låt ljuset brinna i dina sociala kanaler för att uppmärksamma FN-dagen den 25 november och visa ditt stöd för att stoppa våld mot kvinnor.

Här är ett digitalt ljus som du kan kopiera och lägga upp i dina sociala medier. Klicka på länken nedan.

Ingegerd Smedensjö
Ordförande, Kvinnojouren Kerstin Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *