Ett bygge med flera omtag

Bilden är från sommaren 1922. Den stora pålkranen med en 10 tons hejare slår ner de grova runda betongrören som förs ner till sjöbotten. Hitom kranen sänks stora betong- och stenfundament som vilande på pålhuvudena bär upp brons stålkonstruktion. Ett provisoriskt järnvägsspår har lagts ut i Ropsten för byggnadsarbetet. Södra Lidingöbanans lilla ångfärja Herserud har just lagt till vid södra färjeläget med passagerare från södra Lidingö. Carl-Henrik Ankarbergs samlingar.
Lilla Lidingöbron12 november 2023 kl 03.261

Här fortsätter vår historia från hur 1925 års bro byggdes. Texten är hämtad från utställningen om Lidingöbroarna "Bro vid bro vi byggde", som nu visas på Lidingö Museum.

Bygget av Lidingöbron kom att ta tid – sju och ett halvt år – och bli avsevärt mycket dyrare än planerat: 10,5 miljoner kronor mot kalkylerat 3 miljoner kronor. Bron finansierades med lån som drog räntor och amorteringar och ända fram till 1947 fick de som passerade bron betala broavgift.

Bropålarna göts på land av betong och bogserades ut till sina lägen.
Foto från 1919. Lidingö stadsarkiv.

Bron hade 15 brostöd i vattnet och tre landfästen (ett på stockholmssidan och två på lidingösidan). Varje brostöd i vatten var grundlagt med 10 rörpålar av stål och järn eller armerad betong som installerats antingen vertikalt eller lutande. Pålarna var nedförda till berg med längder som varierar mellan 15 och 53 meter. Stockholms stadshus får här tjäna som referens för projektets dimensioner. I mitten 1971 års bro som jämförelse. Lidingö Museum. 

Pålarna placerades i den stora pålkranen och pressades djupt ner i sjöbotten. Foto från 1922.
Lidingö stadsarkiv.

Det blev det tyska företaget Grün & Bilfinger vars konstruktion vann anbudsstriden. Bron var en fackverkskonstruktion av hopnitade stålplåtar. Här ser man hur den karaktäristiska bågen växer fram – ett landmärke för Lidingö under nästan 100 år. Det eleganta bågspannet med 140 meters spännvidd överbryggade det område där botten var som sämst. Foto från 1924. Lidingö Museum. 

Våren 1922 arbetade både dykare och anläggningspersonal med gjutningsarbeten för de många betongstöden som kom att bära upp brons tunga stålkonstruktion. Lidingö Museum.

Näsa söndag kommer sista delen i vår serie om 1925 års bro. Då blir det broinvigning och några bilder från Lidingöbron som landmärke.

Kommentarer

  1. Det första fotografiet av brobygget 1922 fick jag för länge sedan av min frus morbror, Oscar Ahle’n, som liksom sin bror Anders var anställda hos Grun & Bilfinger. (Carl-Henrik gjorde en kopia av bilden). Patrik A Edgren

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *