Ett av fyra barn på Lidingö bor trångt

23% av barnen i flerbostadshus på Lidingö är trångbodda. Foto: SCB
Lidingö19 december 2023 kl 03.00

Enligt statistik från SCB är omkring 23 procent av barnen som bor i flerbostadshus på Lidingö trångbodda. Trångboddheten bland barn ökar i stora delar av Sverige. På Lidingö har andelen varit relativt oförändrad de senaste tio åren.

Knappt 3 000 personer på Lidingö är trångbodda. Det motsvarar 12,4 procent av invånarna som bor i flerbostadshus, en ungefär lika stor andel som för tio år sedan. Med trångboddhet menas här att det bor fler än två personer i något av lägenhetens sovrum.

Andelen trångbodda är högre bland barn.

– På Lidingö var 23 procent av barnen som bor i flerbostadshus trångbodda år 2022. Det är en minskning från 24 procent sedan 2012, säger Malin Forsberg, statistiker på SCB.

Totalt finns 898 trångbodda barn i staden enligt den senaste statistiken, att jämföra med 760 år 2012.

Trångboddheten är störst bland utrikesfödda, och allra störst bland dem som är födda utanför Europa. På Lidingö är trångboddheten 9,3 procent bland Sverigefödda men så hög som 31,4 procent bland dem som är födda i Afrika.

– Om man ser till hela landet bor 11,7 procent av personerna födda i Sverige trångt, medan 27,8 procent av de utrikesfödda är trångbodda, säger Malin Forsberg.

I riket som helhet ökade andelen trångbodda under flera år i följd efter 2012. Men efter en toppnotering 2018 vände kurvan nedåt. 2022 var andelen alltså 16,6 procent, att jämföra med 16,3 procent 2012.

Kurvan ser dock olika ut i olika kommuner, och andelen trångbodda är högre nu än för tio år sedan i fyra av fem kommuner i landet. Rikstrenden påverkas starkt av några enskilda, folkrika storstadskommuner.

Totalt är drygt 740 000 personer att betrakta som trångbodda i Sverige. Av dem är 260 000 barn. Även andelen trångbodda barn nådde sin topp 2018, men här har nedgången skett långsammare, och år 2022 var fortfarande tre procentenheter fler barn trångbodda än 2012 – 32,6 procent jämfört med 29,6 procent. Nästan vart tredje barn i flerfamiljshus bor alltså trångt.

Här ser ni en tabell på andel trångbodda i Stockholms läns kommuner;

KommunAndel av boende i flerbostadshusAndel barn, av boende i flerbostadshus
Sigtuna30,0 %48,2 %
Botkyrka27,9 %44,8 %
Huddinge25,2 %43,9 %
Ekerö17,9 %39,7 %
Södertälje23,5 %39,4 %
Upplands-Bro22,8 %39,4 %
Haninge24,7 %39,1 %
Nynäshamn19,2 %38,6 %
Österåker17,4 %38,3 %
Upplands Väsby20,8 %36,2 %
Järfälla21,0 %35,9 %
Vaxholm13,2 %35,0 %
Sollentuna20,0 %35,0 %
Värmdö17,4 %34,8 %
Salem16,2 %32,0 %
Stockholm19,8 %31,2 %
Norrtälje12,5 %30,3 %
Sundbyberg19,0 %29,7 %
Nacka17,2 %29,4 %
Danderyd13,4 %27,4 %
Vallentuna12,9 %26,4 %
Tyresö14,4 %25,7 %
Lidingö12,4 %23,1 %
Täby11,0 %22,6 %
Nykvarn10,7 %22,4 %
Solna14,1 %19,6 %

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *