Ett år till valet – C vill se ny inriktning på öns styre

Debatt14 september 2021 kl 04.19

Nu är det bara ett år kvar till nästa kommunval. Centerpartiet vill se en ny inriktning på politiken på ön där vi satsar på kvalitet i skola och omsorg istället för höga kommunalrådsarvoden. Där vi stärker föreningsidrotten, får bort slöseriet i stadsplaneringen, genomför ett demokratilyft och höjer ambitionerna i miljö- och klimatarbetet.

Under nuvarande mandatperiod så har majoritetens toppolitiker försökt chockhöja sina egna arvoden med 20 000 kronor extra i månaden. Istället för höga arvoden så borde pengarna gå till behöriga förskolelärare och undersköterskor. Det är inte rimligt att Kommunstyrelsens ordförande tjänar mer än en riksdagsledamot när ön har svårt att locka till sig personal. Vi vill därför sänka arvodena för kommunalråd och sätta fokus på kvalitet i skola och omsorg med välutbildad personal för våra barn och äldre.

Vi vill också att kommunen bygger fler idrottsanläggningar. Vi ska inte, som nuvarande styre gör, skjuta över investeringskostnader på idrottsföreningarna. Det riskerar stora avgiftshöjningar för barnfamiljer att delta i föreningsidrotten. Vi vill gynna de ideella föreningarna och stärka folkhälsan.

Vi är djupt kritiska till hur tiotals miljoner av våra gemensamma skattemedel rullat i planer och utredningar för Lidingö Centrum utan att något hänt - Moderaternas ledarskap i stadsbyggnadsfrågor är obefintligt. Vi vill se att hårdgjorda ytor utvecklas med småstadskänsla; med parkeringar under jord och trivsamt näringsliv, park och bostäder ovanpå.

För att stärka banden mellan Lidingöbor och stadshus vill vi även öka medborgarinflytandet mellan valen. Vi vill ha en dialog där Lidingöbor får verkligt inflytande, detta skulle ge ön bättre beslut som håller över tid. Denna dialog saknas i nuläget.

Vi ser också hur Lidingö hamnar sämst i länet i Aktuell Hållbarhets miljöranking. Vi vill ha ett ledarskap som tar klimatförändringarna på allvar.

Om ett år har du chansen att rösta för en bättre politisk inriktning på ön. Jag hoppas du tar den chansen!

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *