Erbjud skolfrukost på Lidingö

Debatt29 oktober 2021 kl 04.48

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att erbjuda skolfrukost till alla Lidingös grundskoleelever. Detta skulle kunna vara ett sätt att underlätta vardagspusslet för många barnfamiljer men också ett sätt att öka kunskapsresultaten i skolan. Många barn erbjuds redan idag mellanmål inom ramen för fritidsverksamhet. Genom att fördubbla inköpet av mellanmål går det att erbjuda en avgiftsfri skolfrukost till alla barn som vill. Självklart kommer inte detta innebära att alla barn äter frukost i skolan. Men att erbjuda en sådan möjlighet kommer att gynna många elever. 

Forskningen visar tydligt att elever som är mätta och har tillräckligt med näring och energi presterar bättre i skolan. Det är inte rimligt att det ska bli en skillnad i prestationsförmåga beroende på huruvida ett barn serverats frukost på morgonen eller inte. Om Lidingö ska sträva efter att ha Sveriges bästa skolor måste vi lägga in ytterligare en växel. En sådan växel skulle kunna vara att se till att alla elever startar från samma utgångsläge, med mat i magen, för att ha samma förutsättningar att lära sig nya saker under skoldagen.

I Botkyrka överväger man nu att permanenta sin försöksverksamhet med skolfrukost. Försöket har varit framgångsrikt, lett till högre kunskaps-resultat och gladare elever. Även i moderatstyrda Ängelholms kommun har försök med skolfrukost på Skröveltorps skola lett till en positiv utveckling. 

Lidingö stad har också ett ansvar för att bekämpa barnfattigdomen. Enligt Majblommans Riksförbunds årliga kartläggning av barnfattigdom i Sverige lever 9,3 procent av alla barn i Sverige under 15 år i barnfattigdom. Det motsvarar 186 000 barn. För många av dessa är skollunchen det enda lagade mål mat de får om dagen. För ytterligare några är det till och med det enda mål mat de får om dagen. Konstruktiva och kreativa lösningar behövs för att höja kunskapsresultaten i skolan och bekämpa barn-fattigdom, genom att erbjuda skolfrukost i grundskolan når vi båda dessa mål.

Jonas Lundgren (V), gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen
Sven-Erik Wånell (V), ersättare i utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *