”Enkäten borde inte kommit ut”

Stad & Politik1 maj 2019 kl 15.514

Oppositionen var inte nöjd med Daniel Källenfors (M) svar på Jonas Lundgrens (V) interpellation om arbetsmiljöförhållandena på Miljö- och stadsbyggnadskontoret (MSK) vid måndagens fullmäktige. Källenfors tyckte till och med att det var upprörande att frågan överhuvudtaget kommit upp till fullmäktige. Göran Grahn (LP) tyckte att problemen skulle hållits utanför allmänheten ögon.

- Att debattera en ganska allvarlig arbetsmiljöfråga tycker jag inte hör hemma i det här forumet. Det är inget som ska diskuteras i en politisk miljö. Det är fel approach och borde göras på ett annat sätt, sa Källenfors. Men de signaler vi nu får från förvaltningen är att det börjar bli bättre och man börjar komma vidare. Vi tror också att situationen kommer att förbättras ytterligare när vi har en förvaltningschef på plats.

Men Jonas Lundgren (V) tyckte precis tvärtom när det gäller var arbetsmiljön på MSK skulle diskuteras.

- Jag tycker verkligen att det måste diskuteras i en politisk församling av just den orsaken, att det handlar om våra tjänstemän som finns i våra förvaltningar och som Lidingö stad har ett arbetsgivaransvar för, sa han. Jag uppfattar att man från majoritetens sida har lite väl bråttom med att implementera sin byggpolitik. Det gör att systemet klickar när tjänstemännen har att förhålla sig till antagna styrdokument i staden och man i stället får förhållningsorder från nämnden som säger annorlunda. Det är självklart en politisk fråga!

Oppositionsrådet Patrik Sandström (MP) höll med Jonas Lundgren (V).

- Eftersom det är politik i nämndens arbete är det relevant att diskutera detta i fullmäktige. Att det skulle vara bara byggpolitiken som förorsakat problemet är inte hela sanningen. Majoriteten vill ändra sin byggpolitik utan att ändra i styrdokumenten och i stället styra direkt i varje enskilt ärende. Då uppstår ett slags dubbelkommando, då blir det två olika viljor som vill styra åt varsitt håll. Fortsätter man att jobba på det sättet, då hamnar man lätt i det som vi kallar ministerstyre i Sverige, sa han.

Patrik Sandström varnade också för att alltför många detaljärenden nu ska upp i nämnden.

- Det finns många ärenden som fritidspolitiker som inte är insatta, ska fatta beslut om. Dessutom kommer de att inte föredras av tjänstemän. Det får inte uppstå en situation där Lidingöborna upplever att det fattas beslut godtyckligt.

Patrik Buddgård (C) befarade att den uppkomna situationen kan resultera i ett stort kompetenstapp för staden.

- Det är idag stor konkurrens mellan kommunerna om den här kompetensen vilket gör det svårt att rekrytera duktiga tjänstemän. Jag tror inte att det handlar om den politiska inriktningen utan mer om att tjänstemännen uppfattar att det är svårt att genomföra ett rättssäkert arbete, sa Patrik Buddgård.

Carl-Johan Schiller (KD) var inte sen att hoppa upp till majoritetens försvar.

- Jag har jobbat med i planfrågor i olika sammanhang under fem år. Det vi nu ser är enligt min mening slutet på en lång process av en dåligt hanterad byggpolitik på Lidingö. Vi har haft fem år av oklara direktiv som gått ut över tjänstemännen. Jag känner mig ganska nöjd med att vi tagit oss igenom en ganska jobbig process och jag tror att det kommer att bli mycket bättre framöver.

Daniel Larson (S) påminde om att det är politikerna som har det yttersta arbetsgivaransvaret med både möjligheter och skyldigheter.

- Lidingö har med de rubriker som har varit, fått sig en törn som arbetsgivare och människor som är hett eftertraktade på arbetsmarknaden kanske väljer bort Lidingö, befarade han.

Hedwig Kastenholm (L) framförde sin glädje över de fyra år hon suttit i nämnden.

- Under alla de här åren har jag varit väldigt glad över de duktiga tjänstemännen vi har och över de glada nämndledamöter och trevliga sammanträden vi haft, sa hon. Det är viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare. Viktigt att arbetsmiljöfrågan tas på största allvar; personalens hälsa är angelägen.

Göran Grahn (LP) är vice ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Han var nöjd med den nya byggpolitiken. Han trodde att det har varit svårt att ställa om för tjänstemännen. Han tyckte inte att personalens enkät om arbetsmiljön på kontoret blivit offentlig.

- Synd att hela enkäten kommit ut; det borde varit ett internt dokument, menade han.

Vad nämndens ordförande Fredrik Vinstock (M) hade för synpunkter fick varken fullmäktiges ledamöter, lyssnare på Radio Lidingö eller tittare på stadens webb-tv veta. Han deltog inte i debatten.

Kommentarer

 1. Om det är drevet som skall fortsätta att styra hotar kaos. Nu borde oppositionen ställa upp på den samsyn som verkar få framgång. Fredrik Vinstock är klok som undviker den destruktiva debatten som har fel fokus !

 2. Intressant att Göran Grahn inte gillar offentlighet. En handling som upprättas blir offentlig. Gör man en medarbetarundersökning så blir den alltid offentlig och media brukar vara snabba med att begära ut dem. Så fungerar det i Sverige som har världens äldsta lag om offentlighet (tillsammans med Finland).
  Jag undrar om Göran Grahn är emot offentlighet i sig eller bara när negativ information kring hans politik blir offentlig…

  Det är en skrämmande syn mot öppenhet och insyn som bubblar upp till ytan. Vad är det för makt som utövas på Lidingö som inte tål att granskas?

  Handlingsoffentlighet och förhandlingsoffentlighet är hörnpelare tillsammans med yttrandefrihet och meddelarfrihet i svensk demokrati. Jag tror snarare att de demokratiska inslagen behöver respekteras mer och utvecklas på Lidingö.

  1. Det vet alla att vissa dokument måste behandlas internt, särskilt med hänsyn till enskilda personers integritet. Då denna enkät innehöll kritik och avgångskrav mot en enskild demokratiskt vald och utnämnd politiker som person är det olyckligt att det hela blev offentligt innan nödvändig utredning och bearbetning hunnit företas. Det är viktigt att debatten förs på ett sakligt plan, givetvis öppet och offentligt. Om alla personalärenden eller liknande skulle ventileras i pressen skulle vi lätt hamna i ett medialt moras till skada för både saken och inblandade personer. Här finns inga dolda agendor, arbetet med förbättring av arbetsmiljön på MSK går vidare.

 3. Det är väl ändå rimligt att en politiker implementerar den politik som man lovat väljarna att genomföra? Låter mer som Vinstock gör sitt jobb!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *