Enkät om att bli äldre på Lidingö

Lidingö2 maj 2021 kl 04.37

Inom kort kommer en enkät att skickas ut till ett antal slumpvis utvalda Lidingöbor över 55 år. Enkäten ingår i ett långsiktigt arbete som staden gör för att Lidingöbor ska fortsätta trivas också på äldre dagar på ön. Enkäten landar i brevlådan och kan besvaras antingen per brev eller digitalt.

Lidingöborna håller sig friskare längre och blir allt äldre. Utredningen, som ska vara klar efter sommaren, handlar om att skapa rätt boende, stöd och service till äldre på Lidingö. Ett av målen är att kunna leva så självständigt och tryggt som möjligt.

Den demografiska utvecklingen i Sverige och stora delar av Europa visar att vi blir allt fler äldre. Det ställer krav på hur framtidens boenden, stöd och service för äldre ska utformas.

– Enkäten är en viktig pusselbit till utredningen och vi vill så klart få in så många svar som möjligt. Det ska bli spännande att få ta del av enkätsvaren, säger Birgitta Sköld, LP, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Efter sommaren kommer ett antal remissinstanser att lämna sina synpunkter. I september planeras en information till omsorgs- och socialnämnden och därefter fattas beslut oktober i kommunfullmäktige.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *