En vårbudget som stärker Lidingö, Stockholmsregionen och Sverige

Debatt25 april 2022 kl 03.50


Sveriges förmåga att stå stark i kris och krig har sin grund i vårt gemensamma samhällsbygge. Nu lägger den socialdemokratiska regeringen en samlad vårbudget på 35 miljarder kronor för att stärka Sveriges totalförsvar, lindra krigets konsekvenser för svenska hushåll, företag och fortsätta kampen mot samhällsproblemen. Vi har sedan fler år tillbaka, i bred politisk enighet, genomfört en rejäl förstärkning av Sveriges totalförsvar. Nu ökar vi socialdemokrater takten ytterligare och genomföra den största utbyggnaden av det militära försvaret sedan andra världskriget. Vi stärker också vår civila beredskap. Kriget har drivit upp priserna på el, bränsle och livsmedel. S-regeringen har därför presenterat förslag om en särskild drivmedelskompensation, skatten på diesel sänks tillfälligt med 1,80 kronor till EU:s miniminivå och elpriskompensationen förlängs.

I den osäkerhet vi nu befinner oss i är det extra viktigt att genomföra förbättringar för vanligt folk, och särskilt för dem som har det tuffast i samhället. I vårbudgeten ser vi därför till att införa det så kallade garantitillägget som från och med augusti månad kan ge drygt en miljon pensionärer upp till 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. För Lidingös del innebär det att 3 380 pensionärer kan omfattas av satsningen. Nu är det upp till bevis för alla de partier som säger sig värna Sveriges pensionärer; kommer ni att rösta så att Lidingös pensionärer får garantitillägget?

Vi stöttar också de mest utsatta barnfamiljerna med en tillfällig höjning av bostadsbidraget. Ingen ansvarsfull politiker kan lova att kompensera för allt, men regeringen tar ansvar för att lindra krigets konsekvenser. Ett motståndskraftigt samhälle kräver också att vi fortsätter att rusta upp det som gör vårt samhälle starkt i grunden. I vårbudgeten satsar vi ytterligare på att stärka välfärden. Regeringen tillför 115,2 miljoner kronor till Stockholmsregionen som kan användas till fler vårdplatser, fler kollegor och en bättre arbetsmiljö. Regeringen har sedan 2014 stärkt de permanenta statsbidragen till välfärden med över 30 miljarder kronor. I ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge lägger regeringen fram en vårbudget för att stärka Sverige.

Mikael Damberg, finansminister (S)
Daniel Larson, oppositionsråd (S)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *