En regerings viktigaste uppgift är att se till landets invånare kan leva i trygghet

Debatt17 november 2021 kl 04.36

Men Sverige är idag i ett allvarligt läge med dagliga skjutningar eller sprängningar och parallella klansamhällen. Barn rånas av andra barn som rekryteras till grov organiserad brottslighet. Ungdomar som knivhuggs på bussen på väg hem. Tvingas klä av sig in på bara kroppen, lämna ifrån sig moppen, telefon och allt annat av värde som de bär med sig.

Den grova gängkriminaliteten påverkar idag hela vårt samhälle. En ökad otrygghet brer ut sig och ändrar hur människor lever och rör sig. Det leder också till ökade kostnader för hela välfärden: i sjukvården, skolan, rättsväsendet. Och till minskade intäkter till välfärden: färre som jobbar, investeringar som skjuts upp och allt mer resurser som istället behöver gå till larm och säkerhetspersonal. 

Vårt land är samtidigt i bottenligan för polistäthet i Europa. I Stockholms län har antalet poliser, regeringens löften till trots, minskat de senaste fem åren och många kommuner står precis som Lidingö helt utan områdespolis och polisstation. Fler poliser är inte allt, men en bra början. 

Känslan av hopplöshet inför kriminalitet har idag blivit ett arbetsmiljöproblem för många poliser. Fler än 3000 poliser skrev tidigare i år på en namninsamling med en lång rad förslag på åtgärder. Vi står bakom merparten av dessa och driver dem i riksdagen. Utöver de direkta arbetsvillkoren råder det samstämmighet från poliser om att det är avgörande att redskapen för att bekämpa brott förbättras.

Var tredje polis söker annat jobb och många poliser som arbetar i utsatta områden lider av psykisk ohälsa. Det är en varningsklocka att ta på allvar och det är ett politiskt ansvar att rusta polisen med goda förutsättningar att göra sitt jobb. Vi behöver därför skyndsamt:

  • Höja polislönerna. Polisförbundet varnar för att rekryteringen hotas av att regeringen inte öronmärkt några resurser till höjda polislöner. Moderaternas satsning motsvarar 3000 kronor i höjd lön per månad för varje polis.

  • Förbättra villkoren. Polisen är idag ålagda flera arbetsuppgifter som skulle kunna flyttas till mindre kvalificerade funktioner. Tullen och andra myndigheter behöver också ökade befogenheter för att kunna bistå polisen. Det frigör poliser till att arbeta förebyggande och brottsbekämpande.

  • Förstärka polisutbildningen. Med höjd lön och betald polisutbildning borde fler med goda kvalifikationer söka sig till polisutbildningen. Det är av högsta vikt att kraven inte sänks för att få fler poliser, utan att villkoren förbättras. Polisens våldsmonopol kräver hög kvalitet på studenter och höga trösklar för examen.

  • Skärpa straffen. För att polisen ska kunna bekämpa brotten är det betydelsefullt att de som grips och döms också hålls borta från gatorna genom fängelse eller utvisning. Straffen behöver skärpas med avskaffade straffrabatter – ungdomsrabatt, mängdrabatt och tvåtredjedelsfrigivning – för grova brott.

  • Utöka utredningsredskapen. Moderaterna föreslår en rad krisåtgärder mot den grova brottsligheten, exempelvis anonyma vittnen, visitationszoner, hemlig avlyssning och kraftig utbyggnad av kameraövervakningen. Kommuner borde även själva ha rätt att sätta upp kameror. Flera av åtgärderna frestar på integriteten, men är tillfälligt nödvändiga för att knäcka gäng och kriminella klaner.

  • Stärka rättskedjan. Det räcker inte med fler poliser. När poliserna blir fler och straffen längre kommer trycket på hela rättskedjan öka. Moderaterna satsar därför på 300 fler åklagare, nya fängelseplatser och en förstärkning av domstolsväsendet. Kriminalvården behöver överta ansvaret för unga brottslingar från socialtjänsten.

Moderaternas förslag för 6000 fler poliser följs på detta sätt upp med kraftfulla åtgärder, istället för med tomma ord och minskat antal poliser i Stockholms län som följd. Detta är viktigt för att polisen ska ha goda förutsättningar att bekämpa brott och för att fler poliser ska trivas bättre i yrket och bli kvar.

Ida Drougge
Riksdagsledamot (M) Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *