En rättvis klimatomställning för Lidingö

Debatt6 november 2019 kl 07.03

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och resan dit innehåller både omställning, framtidsoptimism och tron på grön teknik. Men för oss socialdemokrater är det också avgörande med en rättvis klimatomställning, som hela svenska folket kan ta del av.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ytterst gör vi detta för att lämna efter oss en bebolig planet till våra barn och barnbarn. Regeringen har nu presenterat sin budgetproposition och vill med denna bland annat att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme. Vi ökar medlen till investeringsstödet för solceller med 300 miljoner kronor. Totalt finns då 835 miljoner kronor för satsningen på solceller och energilagring. Vi föreslår också i budgeten för 2019 ytterligare 500 miljoner till stödet för solceller. Sammanlagt kommer det därmed att finnas 1,2 miljarder kronor tillgängliga för investeringsstödet under 2019.

Vid installation av solceller finns det nu flera olika stöd att ta del av och regeringens beslut om investeringsstöd till solceller gäller företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner. Sedan tidigare finns också möjlighet för mikroproducenter av förnyelsebar överskottsel att få skattereduktion samt ROT-avdrag om investeringsstödet inte har tagits i anspråk.

Den 31 december 2018 fanns det enligt uppgift från Lidingö stad 21 843 bostäder på Lidingö varav 6 960 småhus, registrerade med äganderätt. Vi hoppas och tror att flera av dessa kommer att få ta del av solcellstödet, för i omställningsarbetet gäller inga enskilda alexanderhugg utan att många bäckar små blir en stor å. Vi har bestämt oss, inlett resan mot världens första fossilfria välfärdsland och för framgångar gäller vilja och målmedvetet arbete. Sverige ska gå före i klimatomställningen, där arbetet ska ske rättvist och som är till gagn för hela svenska folket.

Daniel Larson, gruppledare, Socialdemokraterna Lidingö
Markus Selin (S), riksdagsledamot, Täby

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *