En meningsfull fritid och semester för alla Lidingöbor!

Debatt5 december 2022 kl 04.18


Lidingöbor som bor på gruppbostad eller i servicebostad, eget boende eller hemma med anhöriga och omfattas av insatser enligt LSS (Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade) har precis samma behov av miljöombyte och en meningsfull fritid som alla andra Lidingöbor.

I insatsen gruppbostad/servicebostad ingår att personal ska ge stöd i fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Eftersom LSS är en rättighetslagstiftning innebär detta att det måste finnas tillräckligt med personal för att uppfylla individens behov och önskemål inte minst på kvällar och helger. I undersökningar har det visat sig att personer som bor på gruppbostad/servicebostad ofta inte får det stödet de vill och har rätt till.

Det innebär att de personer som inte är tillräckligt självständiga och klarar sig själva blir sittande, ofta ensamma i sina lägenheter framför tv:n. För personer med funktionsnedsättningar är det oerhört viktigt att få stöd för att kunna upprätthålla sina sociala kontakter och delta i samhället som alla andra.

Tidigare beviljades kontaktperson enligt LSS, kontaktpersonen hade som uppgift att vara en vän eller kompis utanför gruppbostaden. Kontaktpersonen träffade den enskilde vid några tillfällen per månad och de gjorde olika aktiviteter tillsammans utanför gruppbostaden. Den rättigheten har Lidingö stad tagit bort för de som bor på gruppbostad/servicebostad. Numera hänvisar kommunen till att personalen ska ha den uppgiften, vilken redan är tidsmässigt pressad.

Detta har alltså inneburit ytterligare en begränsning i sociala kontakter för dessa personer. Här på Lidingö finns Allhuset, en verksamhet som riktar sig delvis till ungdomar i särskolan med eftermiddagsverksamhet men även till vuxna funktionsnedsatta med cafékvällar med olika teman en gång i veckan samt disco en gång i månaden. Allhuset har även haft i uppdrag att anordna läger och semestervistelser för målgruppen. En verksamhet som varit mycket uppskattad och efterfrågad. Det kommunala styret har tagit bort denna uppgift från Allhuset vad gäller vuxna personer som bor på gruppbostad/servicebostad, med hänvisning till att personalen på boendet ska vara de som planerar och genomför läger och semesterresor.

På Allhuset finns utbildad personal med inriktning mot fritid och som har stor erfarenhet och kompetens att genomföra läger och semesterresor för målgruppen och som dessutom känner de flesta.
Att lägga denna uppgiften på boendepersonal som redan är underbemannade utifrån behoven, innebär att risken är stor att det blir begränsningar för den enskilde individen att upprätthålla sina sociala kontakter utanför gruppbostaden.

Samtidigt är det viktigt för den enskilde att bli sedd av någon annan personal än de som arbetar på boendet. Det finns en social poäng i att personal från boendet inte ska vara med på läger och semesterresor utan att den enskilde själv i stället får välja vem hen vill åka med. Så ser det ut för oss andra att vi väljer vem vi vill semestra med.

De personella resurserna för att kunna genomföra detta finns inte idag på gruppbostäderna/serviceboendena. Det finns en risk att de som kan göra sig hörda eller som har specifika behov hörs mest och får styra behoven på bekostnad av de som inte kan göra sin röst hörd, därför är Allhuset en så viktig aktör.

Vi vill understryka att det alltid är den enskilde själv som står för sina kostnader vid semesterresor och lägervistelse som ex. resa hyra mat och övriga omkostnader.
Kostnaden för kommunen är endast personalkostnader och deras omkostnader, en liten summa som har så stor betydelse för dessa människor som befinner sig mitt i livet.

Vi socialdemokrater har i vår budget för 2023 satsat 3 miljoner kronor för att de som bor på gruppbostäder/serviceboende ska kunna få en mer meningsfull fritid och semester än vad som i dagsläget kan erbjudas. I Moderaterna och Lidingöpartiets budget för 2023 finns inte ett ord om hur fritid och kultur eller semestrar ska lösas för denna målgrupp.

Det här är viktiga människor i vårt samhälle som sällan klagar, men när deras redan urholkade rättigheter ytterligare begränsas, måste vi med starkare röst hjälpa dem att försvara det de har rätt till enligt lagstiftningen och dess intentioner.

Det har Lidingö råd med.

Marianne von Döbeln
Ledamot i Omsorg- och socialnämnden för Socialdemokraterna
Christian Jonsson
Ersättare i Omsorg- och socialnämnden för Socialdemokraterna

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *