En manifestation mot våld mot kvinnor

Ljusmanifestation i Lidingö centrum den 25 november,
Lidingö27 november 2019 kl 06.28

På måndag kväll samlades ett 40-tal personer i Lidingö Centrum för att protestera mot mäns våld mot kvinnor och uppmärksamma denna viktiga fråga.

Det var Kvinnojouren Kerstin på Lidingö som ordnat med ljusmanifestationen. På plats fanns ett antal politiker, kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors, S-kvinnor och representanter för FN-föreningen på Lidingö samt många som arbetar med Kvinnojouren Kerstin.

20 personer är involverade i kvinnojouren, som är en helt ideell verksamhet och drivs av 20 personer. Det är en fristående organisation och politisk och religiöst obunden. Man får ett ekonomiskt bidrag från Lidingö stad och har ett tätt samarbete med stadens samordnare för dessa frågor.

Föreningens ordförande Ingegerd Smedensjö höll tal. Bland annat berättade hon att mäns våld mot kvinnor och barn är ett av våra absolut största folkhälso- och samhällsproblem. I en undersökning som Lidingö stad gjorde 2016 svarade 31% av de kvinnor som deltog att de varit utsatta för våld i nära relation. Lidingö ligger över riksgenomsnittet i Sverige.

Förra året mördades 22 kvinnor av sin partner i Sverige. Årets siffror ser ut att gå åt samma håll. Men mörkertalet är stort.

Män som utsätter kvinnor och barn för grova våldsbrott lagförs sällan. De får heller inga synbara konsekvenser. Trots att vi pratar om ofta regelbundna brutala våldsbrott.

Europeiska jämställdhetsinstitutet, European Institute for Gender Equality, har beräknat att mäns våld mot kvinnor kostar Sverige 43 miljarder kronor per år. Vi kan konstatera att mäns våld mot kvinnor är ett otroligt kostsamt slag mot folkhälsa, demokrati och jämställdhet samt bidrar till stora konsekvenser för de som är utsatta för våldet.

Kvinnojouren Kerstin Lidingö har hittills i år haft över 200 samtal med kvinnor som utsatts för våld. De vanligaste stödbehoven gäller kränkningar, hot/dödshot, fysiskt och sexuellt våld.

Hemmet som borde vara en fristad, ge trygghet och vara en plats för återhämtning och kärlek, blir tvärtom i många fall en skärseld. Våld i nära relation är starkt kopplat till trauman, posttraumatisk stress, fysisk och psykisk ohälsa.

Ingegerd avslutade talet med att konstatera att ”vi har samlats här idag för att synliggöra våld i nära relation, hedra alla de kvinnor som dött på grund av våldet de utsatts för av sin partner eller sin expartner. Men också för de kvinnor och barn som dagligen utsätts. Ett ljus kan symbolisera lugn och frid, en andakt, men ljuset kan också vara en ögonöppnare och en symbol för hopp om en bättre värld.

Vi måste vara den förändring vi vill se. Vi måste vara den kraft som motverkar kvinnoförnedrande attityder, sexistiska kommentarer, kränkande beteenden samt mäns och pojkars våld i varje form. Låt den här dagen, den 25 november 2019, bli startskottet för ett Lidingö fritt från våld."

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *