En förvaltning har blivit två

Skärsätra skola är en av de fastigheter som Lidingö stad äger. Foto: Sandra Norrby
Stad & Politik17 januari 2023 kl 03.291

Teknik- och fastighetsförvaltningen blev efter nyår delat i två. Tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltningen. Anledningen är att förvaltningen av stadens fastigheter kräver större fokus.

I samband med uppdelningen av teknik- och fastighetsförvaltningen skapas också en ny nämnd, fastighetsnämnden. Nämnden och förvaltningen ska ansvara för att försörja stadens egna verksamheter med lokaler och bostäder. Fastighetsbeståndet består av stadens egna fastigheter, fastigheter som ägs av Lidingö stads fastighets AB samt Lidingö stads tomtaktiebolags bebyggda och obebyggda fastigheter.

All förvaltning och drift av fastigheter samlas nu under ett tak, oavsett om det gäller stadens fastigheter eller bolagens, för att effektivisera resursanvändningen.

- Lidingö stad äger fastigheter av betydande värden och det är viktigt att dessa förvaltas på ett professionellt sätt. Att samla detta under en egen nämnd och förvaltning skapar större tydlighet och fokus, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Tekniska nämnden och förvaltningen fortsätter ansvara för drift, underhåll och utveckling av Lidingö stads offentliga miljö, gata och trafik, broar och hamnar, park och natur. Dessutom ansvarar nämnden för drift av stadens idrotts- och fritidsanläggningar.

I uppdraget ingår även vatten- och avloppstjänster, och att se till att insamling och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från småhus, flerbostadshus samt verksamheter på Lidingö sker på ett miljömässigt riktigt sätt.

Förändringarna trädde i kraft den 1 januari och då genomfördes också en rad andra förändringar i stadens nämnder som en följd av valresultatet. Mer information kring detta finns på stadens webbplats.

Läs mer på Lidingö stads hemsida

Kommentarer

  1. Igen? Under min tid som anställd på tekniska gjordes en sammanslagning följd av en delning följd av ny sammanslagning och nu ny delning. Lycka till!
    Ulla Bejrum

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *