En bild berättar: Taxi på Lidingö

Historia7 november 2021 kl 04.45

Lidingös första droskstation för automobiler öppnades 1914 och låg vid Vasavägen i villastadens centrum. Denna bild visar bilstationen åtta år senare. Bilarna står parkerade ungefär där dagens parkering till Lidingö Centrum finns. I bakgrunden syns till vänster Villa Oldenburg och till höger grannhuset till Villa Fornboda. Villa Fornboda är numera Lidingö museum.

Till en början fanns det bara några få droskautomobiler, men 1920 sägs i Lidingö Tidning ”att ta bil på Lidingön torde numera inte vara så omöjligt sedan åtskilliga bilar blivit stationerade i köpingen”.

Även privatbilarna ökade efter världskrigets slut. Men med våra mått mätt var det en blygsam utveckling. En undersökning från början av tjugotalet gav vid handen att endast 32 bilar trafikerade Södra Kungsvägen mot Gåshaga på en och en halv timme. Idag passerar 10 000 bilar Skärsätra per dag.

Text från boken Gamla Lidingöbilder av Carl-Henrik Ankarberg

En bild berättar ...
är ett samarbete mellan Lidingö Hembygdsförening och Lidingö Nyheter.

Vi visar en historisk bild i tidningen ungefär en gång i månaden. Besök gärna Lidingö Museum, Lejonvägen 26A i centrum, nu öppet på de ordinarie tiderna; tisdagar, torsdagar, lördagar och söndagar kl 12.00 – 15.00. 
Du är välkommen att titta på fler Lidingöfoton från slutet av 1800-talet till idag – totalt cirka 15 000 – i Museets digitala bildarkiv, som du når via www.lidingohembygd.se. Om du vill skicka in ett bidrag är du välkommen. Mejla till info@lidingonyheter.se

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *