En bild berättar: Täcka Udden

Nyberg förevisar Flugan på Askrikefjärdens is.
Historia14 mars 2021 kl 05.08

Lidingö har en plats i svensk flyghistoria. Ett synligt bevis på detta är några säregna byggnader vid Grönstaviken. Området heter Täcka Udden och en av byggnaderna är Sveriges äldsta flyghangar.

Den självlärde uppfinnaren Carl Richard Nyberg (1858-1939) kallad ”Flyg-Nyberg”, kom som ung till Stockholm. Genom olika anställningar fick han möjlighet att utveckla sin uppfinningsrikedom och hamnade så småningom på Max Sieverts fabrik i Sundbyberg. Med stöd av Sievert kunde Nyberg i början av 1890-talet starta en egen fabrik, där han utvecklade en av sina viktigaste uppfinningar, lödlampan, senare kallad blåslampan, som på kort tid blev en världsartikel. En annan av Nybergs innovationer var ett säkert fotogenkök. Uppfinningarna  gjorde Nyberg ekonomiskt oberoende och han kunde börja ägna sig åt sitt stora intresse sedan ungdomen, ”Flygmaskins-problemet”.

Nyberg i verkstaden. 

På tomten vid Askrikefjärden lät Nyberg omkring 1908 bygga en experimentverkstad, en flyghangar och ett bostadshus. Hangaren hade en ramp ut i vattnet och husets gavel mot sjösidan kunde dras åt sidan.  En propeller på taket drev en generator som gav ström åt olika apparater. Taket var utformat så att det skulle ge bästa möjliga vind till propellern.

Redan 1898 hade Nyberg visat ett förslag till flygplan för Svenska Uppfinnarföreningen. Maskinen hade två propellrar, fyra ställbara vingpar och en ångmaskin som drivkälla. Ritningen visades även för Vetenskapsakademin som visade intresse, men finansiär för projektet saknades.

På Täcka Udden började Nyberg experimentera med sin flygmaskin, kallad Flugan.  Sommartid prövades maskinen på en rundbana byggd av trä. Vintertid höll man till på Askrikefjärdens is. Enligt Nybergs egna anteckningar var maskinen inte avsedd för att flyga med bemanning, utan för att prova olika vingplan m.m.

Senare byggde Nyberg ett hydroplan kallad Hydran, som också drevs med ångpanna. Vid en försöksflygning gick ryktet att Nyberg gått till väders med sin nyaste maskin som exploderat med en kraftig smäll. Händelsen refererades i Dagens Nyheter i augusti 1912. Sanningen var att maskinen exploderat på marken och att Nyberg var oskadd. För övrigt var lidingöborna i trakten vana vid att höra diverse märkliga ljud från experimenten på Täcka Udden!

Nyberg gav efter hand upp sina flygplansförsök. Till detta bidrog sannolikt att bröderna Wright redan 1903 lyckats få upp Kitty Hawk i luften. Deras plan drevs av en explosionsmotor till skillnad mot Nybergs tunga ångmaskin.

Täcka Udden ligger nedanför Grönsta prästgård. Området syns bäst från piren som ligger i anslutning till områdets båtklubb. Sveriges äldsta flyghangar. Foto: Björn Holmer

Nyberg ägnade sig istället åt att studera flygplansdetaljer och blev bl a framgångsrik när det gällde att framställa propellrar både för flyg och fartygsdrift. Hans erfarenhet och kunskaper om aerodynamiska problem väckte även i fortsättningen respekt hos dem som utvecklade flyget i Sverige. Vintrarna 1913-1914 utförde armén de första svenska vinterprovflygningarna på Askrikefjärdens is, där Nyberg medverkade.

I samtiden fanns de som raljerade över att Flyg-Nyberg aldrig fick upp något plan i luften. Men trots att Flugan aldrig lyfte och att Hydran exploderade, har den självlärde Nybergs experiment och andra insatser ansetts värdefulla för flygets utveckling. Flugan har fått en plats i de flyghistoriska samlingarna vid Arlanda, där också Nybergs verkstad finns återskapad. 1984 hedrades Nyberg med ett svenskt frimärke. Hangaren och verkstadsbyggnaden på Täcka Udden förklarades som byggnadsminne år 1985.

En bild berättar ...
är ett samarbete mellan ”Bildspanarna” på Lidingö Hembygdsförening/Museum och Lidingö Nyheter.

Vi visar en historisk bild i tidningen ungefär en gång i månaden. Besök gärna Lidingö Museum, Lejonvägen 26A i centrum, när det öppnar igen. Just nu är det tyvärr stängt. Genom museet kan du leta efter gamla bilder i museets bildarkiv. Om du vill skicka in ett bidrag är du välkommen. Mejla till info@lidingonyheter.se

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *