En bild berättar: Nobelprispengar till Lidingö

Fabriken vid Kottlavägen, nära korsningen Törners väg, där ättika och färg tillverkades. Foto 1961. Foto: LHF fotoarkiv
Historia29 juni 2019 kl 07.123

Den förste svensk som tilldelades ett nobelpris var Svante Arrhenius. Han erhöll kemipriset 1903 och en del av prispengarna satsade han i en fabrik på Lidingö.

Svante Arrhenius (1859-1927), var en mångsysslare inom vetenskapen och han arbetade med tongivande fysiker och kemister runt om i Europa. Han framlade och utvecklade den elektrolytiska dissociationsteorin, som låg till grund för hans nobelpris. Han påvisade också att förbränning av fossilt kol påverkar mängden koldioxid i luften, vilket kan skapa klimatförändringar. En idag mycket aktuell kunskap!

Under resor i slutet av 1800-talet träffar han fysikern Alexis Finkelstein i Tyskland och de brevväxlar. Efter det att Arrhenius erhållit nobelpriset ingår de båda 1906 ett avtal om att starta den kemiska fabriken Ion på Lidingö för att där tillverka ättiksyra, ättiketer och amylacetat. Firman ska drivas av Finkelstein och Arrhenius bidrar med finansiering. Fabriken uppförs i Skärsätra villastad i Lidingö socken. Ättikstillverkningen pågick till 1928. År 1937 såldes fabriken till ett företag som tillverkade färgprodukter. Denna tillverkning pågick, med uppehåll under andra världskriget, fram till 1975 då kommunen förvärvade fastigheten och huset revs några år senare. Det visade sig då att de många årens industriverksamhet lett till att marken starkt förorenats. Numera har skog planterats på platsen. 

Arrhenius, som aldrig var bosatt på Lidingö, kom också att involveras i ett annat Lidingöprojekt, AB Kolm beläget vid Islingeviken, med Carl-Gustaf Dahlerus som verkställande direktör. Företaget startade 1909 och hade som mål att utvinna uran från mineralet kolm, som bröts ur alunskiffer på Billingen. Arrhenius, som erhöll sitt nobelpris samma år som Marie Curie erhöll fysikpriset, ordnade så att hennes laboratorium i Paris skulle bistå med analysarbeten. Tyvärr visade det sig att uranhalten var för alltför låg och bolaget avvecklades 1915.

En bild berättar ...
är ett samarbete mellan ”Bildspanarna” på Lidingö Hembygdsförening/Museum och Lidingö Nyheter.

Vi kommer att visa en historisk bild i tidningen ungefär en gång i månaden. Besök gärna Lidingö Museum,  Lejonvägen 26A  i centrum. Under sommaren är museet tyvärr stäng, men öppnar igen 2 september. Då öppet tisdag, torsdag, lördag och söndag, 12.00-15.00. Där kan du också leta efter intressanta bilder i museets bilddator. Om du vill skicka in ett bidrag är du välkommen. Mejla till info@lidingonyheter.se

Källa: artikel i Lidingöboken 2004 skriven av Anders G. Kjellin

Kommentarer

    1. Hej!
      Jag vet inte exakt. Men jag vet att det fanns ett screentryckeri där i början på 1980-talet. Så några år senare är min gissning.
      Andreas Lindberg, redaktör

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *