En bild berättar: Lidingötåget tog kål på färjetrafiken

Breviks station 1914. Bild från Lidingö Hembygdsförenings bildarkiv.
Lidingö13 mars 2022 kl 04.11

Södra Lidingöbanan kom till på initiativ av ingenjör Gustaf Dalén, AGA:s grundare och var ett led i att erbjuda de anställda vid AGA-fabriken bekväm resväg.

Breviks villaområde började anläggas 1907 och de första åren sköttes kollektivtrafiken av reguljära ångbåtsturer från Breviks Centralbrygga till Strandvägen i Stockholm. När expressångfartyget Brevik sattes in i direkttrafik från år 1909 var kommunikationerna goda. Däremot blev det väldigt kostsamt, så när Lidingöbanan förlängdes till Brevik 1914 kom färjetrafiken att läggas ned.

Södra Lidingöbanans tillkomst hör samman med att Gustaf Dalén lät bygga AGA-fabriken. I januari 1914 kunde den första delen av Lidingöbanan invigas. Den gick från Herserud (där färjan landade) till Skärsätra. Redan ett halvår senare hade man förlängt spåren till Brevik. 1916 byggdes banan ut till Gåshaga.

Breviks stationshus byggdes till sina äldsta delar år 1913 och stod från början vid AGA, men flyttades efter något år ut hit. Förebilder till stationshusen var Djursholmsbanans väntkurer som hade ritats av Sigge Cronstedt.

Redan från starten fanns i stationshuset en pressbyråkiosk som också tog emot godsfrakter från Lidingötåget. Sedermera förlängdes bygganden åt öster och kom att inrymma postkontor år 1925–1943. Från 1950-talet inrymdes en uppvärmd väntsal.

På 1960-talet fanns en frisör med ingång från kortsidan. För tio år sedan låg här en pizzeria. Nu finns ingen verksamhet i stationshuset.

Breviks hållplats. En släpvagn står kvar vid Brevik. Motorvagnen har åkt till Gåshaga och vänt. Släpvagnskonduktören får koppla av en stund. 1930-talet. Bild från Lidingö Hembygdsförenings bildarkiv.

Text och bild från Lidingö Hembygdsförenings årsskrift 1999.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *