En bild berättar: Lidingöbrons invigning 1925

Historia8 november 2020 kl 05.31

Det är onsdag den 20 maj 1925, solen skiner och vinden fångar flaggorna. Vi befinner oss vid Brogrenen på Lidingöbron med Torsviks blandade bebyggelse i bakgrunden. Idag ska den nya bron högtidligen invigas. Broarbetet mellan Ropsten och Torsvik har då pågått i tre och ett halvt år och förberetts och utretts i mer än tio år.

Den högtidliga akten förrättades av kronprins Gustaf Adolf (senare kung Gustaf VI Adolf) i närvaro av andra av den kungliga familjen. Kungen själv var dock inte närvarande. Brogrenens väntpaviljong hade för hedersgästernas skull inretts med äkta mattor samt möblerats med gyllene stolar.

När de kungliga tågade över bron bildade Lidingös skolbarn med flaggor i händerna häck. Vid Brogrenen stämde ett hundratal elever upp Lidingösången, Glada bygd så täckt belägen. Sedan brostyrelsens ordförande uttalat sitt tack till kronprinsen efter invigningstalet ”utbringades ett fyrfaldigt leve för Konungen, följt av Kungssången, unisont sjungen”. Allt enligt Lidingö Tidnings reportage.

Bilden som två dagar senare infördes i Svenska Dagbladet är ett s.k. ortokromatiskt fotografi, där bland annat den gula färgen uppfattas som ”mörk”.

En bild berättar ...
är ett samarbete mellan ”Bildspanarna” på Lidingö Hembygdsförening/Museum och Lidingö Nyheter.

Vi visar en historisk bild i tidningen ungefär en gång i månaden. Besök gärna Lidingö Museum, Lejonvägen 26A i centrum, när det öppnar igen. Just nu är det tyvärr stängt. I museet kan du också leta efter intressanta bilder i museets bilddator. Om du vill skicka in ett bidrag är du välkommen. Mejla till info@lidingonyheter.se

Text: Carl-Henrik Ankarberg
Okänd fotograf

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *