En bild berättar: Lidingöbron 1951

Foto: Lennart Welander
Historia11 april 2021 kl 06.15

Nu är det sommar 1951. Biltrafiken på Lidingö hade ökat betydligt efter 1950, men många hade under andra världskrigets ransoneringstider vant sig att cykla och cykeltrafiken på bron var på 50-talet tidvis tät. Körbanan bestod kring den tiden av inoljad plank och vid regnväder kunde den vara såphal och rent av farlig att färdas på. Åtskilliga olyckshändelser inträffade med ikull-körda cyklister, rapporterade Lidingö Tidning.

Tiden för de gamla trävagnarna på Norra och Södra Lidingöbanan närmade sig nu sitt slut. Här en extravagn på Södra Lidingöbanan av årgång 1913 på väg mot Humlegårdsgatan i Stockholm.

Över trädtopparna i bakgrunden reser sig Torsviksplatåns tegelröda sexvåningshus, Lidingös första höghusbebyggelse. Den kom till kring 1946 och upplevdes av många som ett allvarligt ingrepp i stadsbilden. Då skrevs det arga insändare i tidningen om Torsviksplatån som man med negativ känsla kallade ”Lidingöns Manhattan” …

En bild berättar ...
är ett samarbete mellan ”Bildspanarna” på Lidingö Hembygdsförening/Museum och Lidingö Nyheter.

Vi visar en historisk bild i tidningen ungefär en gång i månaden. Besök gärna Lidingö Museum, Lejonvägen 26A i centrum, när det öppnar igen. Just nu är det tyvärr stängt. Genom museet kan du leta efter gamla bilder i museets bildarkiv. Om du vill skicka in ett bidrag är du välkommen. Mejla till info@lidingonyheter.se

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *