En bild berättar: Kvarnskolan – en tidig flickskola

Elever i Kvarnens skola år 1890. Fotograf okänd
Historia4 maj 2019 kl 07.21

Skolbarnen, uppfyllda av stundens allvar, tittar undrande in i fotografens kamera. Lärarinnan till vänster heter Hanna Kiörning.

År 1842 fick Sverige lag om allmän folkskola. På Lidingö började undervisningen i sockenstugan, men redan 1845 stod det första skolhuset, Klockargården, klart. Under de närmaste åren tillkom flera skolor på ön.

Kvarnskolan byggdes 1875 och bekostades av Edward Witte på Gåshaga gård. Hans önskan var att det skulle inrättas en läs- och slöjdskola för församlingens flickor. Men redan femton år senare fanns också pojkar med, vilket framgår av bilden. I skolhuset fanns från början också församlingens fattigstuga och en bostad åt kyrkvaktaren.  Kvarnskolan som ligger mitt emot Näsets kvarn och är granne med S:ta Annagården, har till och från fungerat som skollokal ända fram till hösten 2018 då Lidingö församling beslöt om annan användning. 

I boken ”Skolvägen” har Inga Lisa Hedin beskrivit Lidingö skolors utveckling från 1842–1970-talet. Om Kvarnskolan kan vi läsa: I skolsalen fanns en vattentunna av koppar med skopa. Vatten hämtades i en brunn på gården och eleverna hade varsin mugg uppställd i fönstret. Den dryck eleverna hade med sig till frukostmålet ställdes vintertid runt kakelugnen för att värmas upp. Eleverna hjälptes åt att bära in ved för eldning. ”Man fick inte skräpa ned för då blev fru Jacobsson inte glad. Hon städade i skolan och bodde i Kvarnstugan.”

I ”Skolvägen” finns flera bilder med elever från de första skolorna på ön.

En bild berättar ...
är ett samarbete mellan ”Bildspanarna” på Lidingö Hembygdsförening/Museum och Lidingö Nyheter.

Vi kommer att visa en historisk bild i tidningen ungefär en gång i månaden. Besök gärna Lidingö Museum,  Lejonvägen 26A  i centrum. Öppet tis, tors, lör, sön, 12-15. Där kan du också leta efter intressanta bilder i museets bilddator. Om du vill skicka in ett bidrag är du välkommen. Mejla till info@lidingonyheter.se

Kvarnskolan idag. Foto: Ibb Jessen


Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *