En bild berättar: Gustaf Dalén och AGA år 1912

Gustaf Dalén (med käpp till höger) samt några andra ingenjörer inspekterar experimentplatsen i Alby den 27 september 1912. Fotot är taget strax före provet med den femte gastuben.
Historia20 september 2020 kl 06.45

År 1912 var ett synnerligen händelserikt år för Gustaf Dalén och företaget AGA. Efter att Gustaf Dalén blev VD på Aktiebolaget Gasaccumulator 1909, utvecklades företaget starkt med en rad nya produkter som fick stort genomslag i samhället. Bolaget växte ur sina lokaler i Saltsjö-Järla och hade långtgående planer att etablera sig i Skärsätra på Lidingö. Några av de större händelser som skedde under 1912 var följande.

Prestigeordern till Panama
Staterna Panama och USA slöt 1903 ett avtal, som innebar att USA skulle bygga och förvalta Panamakanalen som är 77 kilometer lång. Kanalen byggdes av ingenjörstrupper från USA:s armé mellan 1904 och 1914. Minimidjupet i kanalen är 13 meter och minsta bredd är 153 meter.

I juli månad 1912 meddelades att Förenta staterna hade lagt en order till AGA:s amerikanska dotterbolag på 30 fyrar och 57 lysbojar att installeras utefter hela Panamakanalen. Beställningen var den enskilt största i AGA:s historia och fick stor betydelse för bolagets renommé i världen. Efter denna händelse sköt aktiekursen för AGA i höjden och betraktades som ”abnorm”.

AGA etableras i Skärsätra
Den 1 september 1912 flyttade 150 AGA-anställda in i nya lokaler i Skärsätra. Tomterna Fyrvik och Ängsvik på totalt 60 000 kvm hade köpts 1 mars 1911. Efter förvärvet inleddes byggnation av fyra fabriksanläggningar; Huvudkontoret, Portvaktshuset, Maskinverkstaden och Accumulatorverkstaden.

Därefter byggdes fram till år 1917 sju ytterligare fabriksbyggnader i rask takt och blev lokaliserade inom fabriksområdet. De stora Blockhusen 1 och 2 med inledningsvis tre våningsplan byggdes upp under åren 1915–1917 och personalstyrkan ökade till flera hundra anställda.

Olyckan i Alby
Den 27 september 1912 träffades ett antal personer från AGA för att utföra ett värmeprov med AGA:s acetylentuber. Det var vid ett stenbrott på uppfinnarkollegan Lars Magnus Ericssons gård i Alby sydväst om Stockholm som de träffades. Gustaf Dalén och Lars Magnus Ericsson var sedan tidigare goda vänner därav valet av platsen.

Anledningen till experimentet var den amerikanska myndighetens säkerhetskrav när gastuber utsattes för höga temperaturer. Provet bestod i att under öppen eld hänga upp gastuber under sakta uppvärmning till dess att gasen strömmade ut vid ett tryck i behållaren på 40 atmosfärer. När den femte gastuben provades, uppstod ett annat beteende då en blåaktig gas började läcka ur tuben. Efter närmare en halvtimmes väntan gick Gustaf och två andra ingenjörer fram till tuben för att ta prov på den blåaktiga gasen och då exploderade gastuben!

De tre herrarna fördes i ilfart till Serafimerlasarettet och under flera dagar svävade Gustaf Dalén mellan liv och död. De båda andra ingenjörerna fick lämna sjukhuset efter ett par dagar med lindriga brännskador och sveda i ögonen. Dalén blev kvar på lasarettet i sex veckor för behandling men hans syn gick inte att rädda. Gustaf Dalén blev blind som ett resultat av sina experiment vid stenbrottet i Alby.

Nobelpriset
Den 10 november skrevs Gustaf Dalén ut från Serafimerlasarettet efter den tragiska olyckan. På kvällen två dagar senare fick Dalén ett telefonsamtal från sekreteraren i Kungliga Vetenskapsakademien som meddelade att han tilldelats Nobelpriset i fysik. Akademiens motivering var ”för hans uppfinningar af själfverkande regulatorer att i kombination med gasaccumulatorer användas till belysning af fyrar och lysbojar.

Den 10 december inleddes prisceremonin i Kungliga Musikaliska Akademiens stora sal vid Nybroviken. Efter välkomstceremonin fick Albin Dalén å Gustafs vägnar motta Nobels fysikpris av kung Gustaf V. Kemiprofessorn Henrik Söderbaum höll sedan tal och framhöll den enorma kostnadsbesparing som blivit möjlig genom Daléns uppfinningar för fyrsystem. En ytterligare följd av detta var de människoliv som sparades då många fler fyrar blev utsatta på världshaven. Flera andra av Daléns uppfinningar nämndes bland annat järnvägsbelysning, järnvägssignaler och bilbelysning, samt alla produkter inom svetsteknikens område.

Man kan konstatera att året 1912 var händelserikt med stor framgång för AGA och samtidigt stor personlig tragedi för Gustaf Dalén och hans familj.

Foto: Ur AGA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

En bild berättar ...
är ett samarbete mellan ”Bildspanarna” på Lidingö Hembygdsförening/Museum och Lidingö Nyheter.

Vi visar en historisk bild i tidningen ungefär en gång i månaden. Besök gärna Lidingö Museum, Lejonvägen 26A i centrum. Museet är öppet igen från den 3 oktober, lördagar och söndagar 12.00-15.00. Där kan du också leta efter intressanta bilder i museets bilddator. Om du vill skicka in ett bidrag är du välkommen. Mejla till info@lidingonyheter.se

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *