En bild berättar: Ett unikt ånglok byggs i Gåshaga …

Historia25 januari 2020 kl 07.00

År 1917 blev Gåshaga Lidingös största industriområde. Bland flera varv och andra fabriker förlade de kända uppfinnarbröderna, ingenjörerna Birger och Fredrik Ljungström till Gåshaga den stora konstruktionshallen för deras unika ångloksbygge. Företaget hette AB Ljungströms Ångturbiner och hade ett sjuttitiotal anställda.

Lokomotivet var för sin tid mycket avancerat med en speciell ångturbin som drivkälla, matad med överhettad högtrycksånga som kondenserades efter användning och ingick i ett slutet system. Meningen var att man skulle kunna köra sträckan Stockholm – Göteborg utan att stanna för vattenpåfyllning eller kolning. Statens Järnvägar följde lokbyggt med stort intresse. År 1924 provkördes loket på Västra stambanan med gott tidsresultat.

Men tiden hade samtidigt hunnit ikapp konstruktionen. Ett år senare var stambanan elektrifierad och SJ behövde inga avancerade turbinånglok. Gåshagaloket sattes således aldrig i kommersiell trafik, utan byggdes om och utvecklades som en ren experimentskapelse, innan det så småningom skrotades.

Den övre bilden visar ångloket och hela personalstyrkan vid fabrikshusgaveln i Gåshaga sommaren 1921. På det fotografiet ovan, taget den 24 augusti 1921, ska loket just lyftas från fabriksspåret i Gåshaga av Stockholms hamnstyrelses pontonkran ombord på en stor pråm för långsam sjötransport till Värtans bangård nära Ropsten. Lokomotivet vägde enligt tidningsuppgifter 125 ton.

År 1972 revs den stora konstruktionshallen genom att på några sekunder sprängas i luften med 130 kg dynamit.

En bild berättar ...
är ett samarbete mellan ”Bildspanarna” på Lidingö Hembygdsförening/Museum och Lidingö Nyheter.

Vi visar en historisk bild i tidningen ungefär en gång i månaden. Besök gärna Lidingö Museum, Lejonvägen 26A i centrum. Museet är öppet tisdag, torsdag, lördag och söndag, 12.00-15.00. Där kan du också leta efter intressanta bilder i museets bilddator. Om du vill skicka in ett bidrag är du välkommen. Mejla till info@lidingonyheter.se

Text: Carl-Henrik Ankarberg
Bild från Lidingö Museums bildarkiv

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *