En bild berättar: Ett nytt centrum växer fram

Stockholmsvägen – Vasavägen på 1950-talet. Foto: Kurt Widell
Historia1 september 2019 kl 08.01

Ett nytt centrum mitt i Lidingö började planeras på 1960-talet då stadens beslutande hade storskaliga planer. I regionplanen från 1958 föreslogs tunnelbana från Stockholm genom Lidingö med anslutning till en tänkt ny stadsutbyggnad på Bogesundslandet i Vaxholm. En arkitekttävlan utlystes om hur vårt centrum skulle gestaltas. Lidingö stadshus är ett resultat av dessa storskaliga drömmar. Man räknade då med en befolkning i vår stad på 75 000 personer.

Samma plats i februari 2019. Foto: Ibb Jessen

Men tiderna förändrades och centrumplanerna minskades ned högst betydligt. Nuvarande Lidingö Centrum, skapat av arkitektgruppen Lundqvist-Carrier AB, kunde invigas 1995. Men utvecklingen går vidare och nu planeras åter för en omdaning av Lidingö Centrum …

En bild berättar ...
är ett samarbete mellan ”Bildspanarna” på Lidingö Hembygdsförening/Museum och Lidingö Nyheter.

Vi visar en historisk bild i tidningen ungefär en gång i månaden. Besök gärna Lidingö Museum,  Lejonvägen 26A  i centrum. Museet är öppet tisdag, torsdag, lördag och söndag, 12.00-15.00. Där kan du också leta efter intressanta bilder i museets bilddator. Om du vill skicka in ett bidrag är du välkommen. Mejla till info@lidingonyheter.se


Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *