En bild berättar: Canada Brädgård i Kyrkviken

Entré till brädgården. Foto: Lidingösidans arkiv september 2011.
Historia28 december 2019 kl 07.48

Sjökaptenen Claes Bäckström återvände efter många år till sjöss till Lidingö 1892 och hade då bestämt sig för att öppna en brädgård vilket han gjorde cirka 1892. Var Claes Bäckström etablerade sin brädgård är inte känt men med ledning av nedanstående annons från 1910 kanske brädgården etablerads vid Alkärret på Djurgården där spårvagnshallarna idag ligger intill Gröna Lund.

Häradskartor från 1901–1906 visar nämligen området i Kyrkviken obebyggt vid denna tid. Tomtkartor från Lidingö Villastads arkiv visar hur tomterna i nuvarande kvarteren Båtbyggaren och Canada avstyckades från gårdarna Boo och Litselgärdet under 1906–1908. Säljare var Hjalmar Arwin, mannen bakom AB Lidingö Villastad. Han hade köpt gårdarna 1904–1905. När östra delen av kvarteret Båtbyggaren avstyckades 1907 var brädgårdskvarteret redan avstyckat vilket var det år då brädgården startade i Kyrkviken.

Arwin lät muddra Kyrkviken för att möjliggöra transporter till och från området och det var med stor sannolikhet en medveten tanke av honom att förbereda för en brädgårdshandlare till platsen. Detta som ett led i den infrastruktursatsning han gjorde för uppkomsten av villastaden. Det är möjligt att virke och snickerier till Canadaradhusen kan ha bearbetats och tillverkats på platsen i samband med att de byggdes 1908 och att brädgården fick en viktig betydelse för villastadens uppkomst.

Grosshandlare Ivar Holmer köpte brädgården och snickerifabriken 1908 och lät utföra flera om- och nybyggnader. Snickeriverksamheten lades ner 1922. Grosshandlare Holmer drev verksamheten under namnet Ivar Holmer Canada Brädgård fram till sin död, då hans tre döttrar tog över.

1962 köptes brädgården av Stockholms Brädgårds AB och namnet ändrades till Canada Bygg AB. Verksamheten utvecklades med tillverkning av kök och småhus under varunamnen Canadaköket och Canadavillan. Tillverkningen av detta bedrevs inte på platsen utan här drevs brädgården vidare.

1987 köpte Lidingö kommun brädgårdstomten. Beijer Byggmaterial förvärvade alla aktier i Canada Bygg AB 1991 och drev brädgården vidare till 2016 då deras verksamhet flyttade till Stockby Industriområde. Under juli månad 2016 revs den drygt hundra år gamla brädgården vid Kyrkvikens strand. Sedan dess pågår arbete på Lidingö kommun för en ny bebyggelseplan.

Kontorsbyggnaden rivs som sista byggnad i juli 2016. Foto: Ibb Jessen

En bild berättar ...
är ett samarbete mellan ”Bildspanarna” på Lidingö Hembygdsförening/Museum och Lidingö Nyheter.

Vi visar en historisk bild i tidningen ungefär en gång i månaden. Besök gärna Lidingö Museum, Lejonvägen 26A i centrum. Museet är öppet tisdag, torsdag, lördag och söndag, 12.00-15.00. Där kan du också leta efter intressanta bilder i museets bilddator. Om du vill skicka in ett bidrag är du välkommen. Mejla till info@lidingonyheter.se

Text och foto: Ibb Jessen
jessen@bahnhof.se
Alla artiklar av Ibb

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *