En bild berättar: AGA etableras i Skärsätra 1912

Entrén till AGA, byggnaden till vänster är Portvaktshuset och i bakgrunden ses Huvudkontoret. Foto från 1910-talet ur AGA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Historia5 december 2020 kl 05.25

I samband med att Gustaf Dalén 1907 köpte sin privata tomt Ekbacken i Skärsätra gjordes en överenskommelse med ägaren och säljaren Nils Otto Lindström att företaget AGA skulle få köpa två av tomterna på ängen öster om Larsbergs brostuga. Det officiella köpet av tomterna Fyrvik och Ängsvik på 60 000 kvm genomfördes sedan 1 mars 1911. Gustaf Dalén var sedan 1909 verkställande direktör på AGA som vid det tillfället hade sin verksamhet i Saltsjö-Järla och på Söder i Stockholm.

Efter förvärvet påbörjades omgående byggnation av fyra fabriksbyggnader, Huvudkontoret, Portvaktsbyggnaden, Maskinverkstaden och Ackumulatorverkstaden. Bygget av de fyra husen genomfördes på extremt kort tid och redan i september 1912 flyttade AGA:s personal med 150 personer in i sina nya fabrikslokaler. Tomten var till största delen inhängnad och entrén för personal och trafik låg i anslutning till Portvaktsbyggnaden vilket denna bild visar.

AGA:s byggnader ritades av arkitekt Alf Landén och uppfördes med fasader i rött tegel och sockel av granit. Huvudkontoret bestod av en vinkelformad byggnad i två våningar med ett torn. Huvudkontorets nationalromatiska exteriör var enkel men välutformad men interiört var byggnaden rikt påkostad. Där fanns ett fönster med glasmålning och trappräcken av elegant smide. I några rum fanns vägg- och takmålningar samt höga träpaneler. I byggnadens entréplan låg ursprungligen verkstadskontor, ritkontor och ett förevisningsrum för företagets produkter. På första våningsplanet fanns kontor och ett direktörsrum med öppen spis. I tornet fanns en vattencistern med ett rörsytem till husets alla lokaler, ett dåtidens sprinklersystem om brand skulle uppstå. På husets baksida låg en symmetriskt anlagd, välskött trädgård med blomrabatter och fruktträd. I parken stod dessutom en demonstrationsfyr. AGA:s Huvudkontor revs 1978 för att ge plats åt en ny kontorsbyggnad på sju våningar.

Under de nästkommande åren till 1920 uppfördes ytterligare sju industribyggnader varav Block 1 och 2 var de största. 1982 hade samtliga AGA:s byggnader inklusive tomt sålts till Skandia Fastigheter och området döptes om 1988 till Dalénum. I det nuvarande Dalénum där drygt 1000 bostäder byggts finns två av de ursprungliga byggnaderna från 1912 kvar, nämligen Portvaktshuset och Maskinverkstaden. Av de 30 största byggnaderna från AGA:s tid uppförda mellan 1912 till 1978, är 16 byggnader bevarade där också verksamhet pågår än i dag.

En bild berättar ...
är ett samarbete mellan ”Bildspanarna” på Lidingö Hembygdsförening/Museum och Lidingö Nyheter.

Vi visar en historisk bild i tidningen ungefär en gång i månaden. Besök gärna Lidingö Museum, Lejonvägen 26A i centrum, när det öppnar igen. Just nu är det tyvärr stängt. I museet kan du också leta efter intressanta bilder i museets bilddator. Om du vill skicka in ett bidrag är du välkommen. Mejla till info@lidingonyheter.se

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *