Eldningsförbud på Lidingö

Den eldningsavrådan som utfärdats på Lidingö har nu uppgraderats till eldningsförbud. Foto: Lidingö Stad
Lidingö15 juli 2021 kl 11.11

Från och med idag den 15 juli och tillsvidare har länsstyrelsen och Storstockholms brandförsvar beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. 

Eldning utomhus förbjudet 
Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar). Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

När brandrisken är hög i skog och mark kan Länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster och utifrån prognosunderlag från SMHI.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *