Elda säkert hemma när kylan kommer

Foto: Eldoform
Lidingö10 november 2022 kl 04.221

Nu när det blir kallare är det fler som eldar hemma i sina braskaminer. Lidingö stad har listat några saker att tänka på för att elda säkert och undvika att störa grannar, på stadens hemsida.

I tätbebyggda områden är det endast tillåtet med trivseleldning, det vill säga att man endast bör elda högst fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka. Det är inte tillåtet att elda för uppvärmning.

Anledningen till att det finns begränsningar är att vedeldning i tätbebyggda områden kan störa övriga boende. Röken innehåller sot, partiklar och andra ämnen som kan besvära många människor.

Använd torr och finkluven ved. Ved som är fuktig bildar nämligen hälso- och miljöfarliga ämnen. Veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår. Ved som tas in i huset bör användas inom någon vecka, annars blir den för torr, vilket gör att den brinner upp fort och att utsläppen kan öka.

Eldar du rätt brinner en klargul låga som inte sotar. Från skorstenen syns röken inte alls utom vid kallt väder då kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

Det är förbjudet att elda sopor och avfall eftersom det skapar dålig lukt, sotnedfall och föroreningar. Man får inte heller elda impregnerat/målat virke eller spån- och plywoodplattor. Detta ska lämnas till en återvinningscentral.

Om olägenheter uppstår för närboende på grund av vedeldning kan miljö- och byggnadsnämnden fatta beslut om begränsad vedeldning eller eldningsförbud.

Testa brandvarnaren regelbundet, gärna två gånger om året. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har en tjänst på sin webbplats där du kan registrera dig och få gratis sms-påminnelser.Länk till annan webbplats.

Alla husägare som har eldstad eller kamin måste låta utföra sotning och brandskyddskontroll, det är ett lagkrav. Sotning innebär att rensa bort brännbara beläggningar i eldstäder och i rökkanaler för att minska risken för okontrollerad brand, så kallad soteld. Brandskyddskontroll innebär en genomgång och bedömning av brandskyddet på eldstäder, rökkanaler, skorstenar och tak.

Sotningen och brandskyddskontrollen genomförs av entreprenörer som utses av Storstockholms brandsförsvar. Detta sker enligt fastställda tidsintervaller (frister), som beror på typen av eldstad. Du kan läsa mer på brandförsvarets webbplats.Länk till annan webbplats. De ansvariga företagen på Lidingö hör av sig när det är dags, förutsatt att din eldstad finns i registren.

Om du har en eldstad men av någon anledning inte får regelbundna besök av sotaren för sotning och brandskyddskontroll, kontakta entreprenören direkt för att kontrollera att din eldstad finns med i registret.

På Lidingö är det dessa entreprenörer som utsetts:

  • Sotning:
    Skorstensfejarna LJ AB
    Tel: 010-495 21 60
  • Brandskyddskontroll:
    Lars G Andersson AB
    Tel: 08-540 644 01

Har du frågor kring valet av entreprenörer, kontakta Storstockholms brandförsvar på telefon 08-454 87 00. Om du vill använda ett annat företag för sotning kan du söka dispens från Storstockholms brandförsvar för egen sotning. Detta är inte möjligt för brandskyddskontrollen.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *