Efterlysning: Seniorer till forskningsstudie om pandemin

Lidingö13 juni 2021 kl 04.36

Är du äldre än 60 år och vill dela med dig av hur coronapandemin påverkat din livssituation? Karolinska institutet letar just nu efter personer som vill svara på frågor i en enkät som går ut i fler än 40 länder i världen. Enkäten tar max 20 minuter att besvara.

På initiativ av forskare vid Karolinska Institutet och professor Miia Kivipelto genomförs nu en internationell studie som ska undersöka erfarenheter av rådande samhällsförändring under Coronapandemin. Denna studie ingår i det globala nätverket World-Wide-FINGERS med över 40 länder, där studierna fokuserar på livsstilsfaktorer och dessas inverkan på hjärnan och minnet.

Lidingö deltar sedan tidigare som första kommun i landet i en pilotstudie om hur man kan förebygga demens. Forskarteamet räknar med att få in upp till 1 000 personer över 60 år som bor i Sverige, oavsett om man haft COVID-19 sjukdom eller ej. Alla svar kommer att anonymiseras.

Genom en sådan här studie hoppas KI få ett bra underlag vid framtida pandemi-situationer för bättre rekommendationer, kommunikation och omhändertagande, särskilt för personer över 60 år.

Enkäten kommer att vara öppen fram till årsskiftet, eller när 1 000 personer svarat - så först till kvarn.

Anmäl dig till studien, karolinska institutets webbplats

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *