Effektivare rutin för trafikärenden

Lidingö7 maj 2020 kl 06.341

En ny rutin har införts för att ge Lidingöborna tydligare besked i trafikärenden och effektivisera ärendehanteringen.

Många kontaktar staden med önskemål och förslag om förändringar i trafiken. Trafikhandläggarna kan ha svårt att hinna hantera alla frågor snabbt nog och Lidingöborna kan uppleva att det tar tid innan deras ärende blir omhändertaget.

– Flera Lidingöbor som hört av sig till mig har varit frustrerade över att det tar för lång tid att få respons från staden i trafikärenden. Jag förstår och håller med. Nu tar vi ett steg mot snabbare och bättre service till våra medborgare, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Johan Nilsson, trafikstrateg på teknik- och fastighetsförvaltningen tillägger:
– Med den nya rutinen vill vi ge Lidingöborna rakare och tydligare besked i den här typen av frågor, även om själva beslutet fortfarande kan dröja.

Enligt den nya rutinen sammanställs alla synpunkter om trafikåtgärder från allmänheten och utvärderas. De ställs mot andra önskemål om åtgärder och förvaltningen undersöker om de är genomförbara och har tillräckligt stor allmännytta. Om så är fallet presenteras förslagen i ett samlingsärende för beslut i teknik- och fastighetsnämnden, tre – fyra gånger per år.

De flesta av allmänhetens trafikärenden handlar om ändrad hastighetsgräns. Staden genomför hastighetsrevisioner två gånger per år, under våren och hösten. Vid varje revision bedömer förvaltningen vad som kan vara föremål för förändring, bland annat genom att mäta hastigheter och trafikflöden. Efter varje mätning sammanställs de platser som är i behov av hastighetsdämpande åtgärder och presenteras för beslut i teknik- och fastighetsnämnden. Hur lång tid det sedan tar att genomföra fattade beslut beror på hur omfattande de är och hur högt de prioriteras bland de åtgärder som ska vidtas

Den som har skickat in ett ärende om ändrad hastighet till staden får ett underhandsbesked som beskriver hur processen går till och när ungefär ett slutgiltigt svar kan förväntas.

De beslut som fattas i teknik- och fastighetsnämnden finns sökbara i stadens diarium

Kommentarer

  1. På Zetterbergsvägen som är hårt belastad skolväg har det varit 30 km/tim i många år. Detta respekteras inte. Kampen för att få fyra 30-skyltar enligt ovan har motarbetats av kommunens tjänstemän i många år. Efter en resultatlös långbänk i flera instanser har man äntligen ändrat sig men det har tagit ytterligare ett år och skyltarna är ännu inte på plats. De kommer väl efter skolavslutningen ! Nu förstår man varför det är nästan omöjligt att lösa större problem !

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *