Du som fyllt 16: Utnyttja din demokratiska rätt att rösta!

Debatt15 september 2021 kl 04.18

Den 19 september är det kyrkoval på Lidingö. Du har rätt att påverka hur kyrkan ska jobba under de närmaste åren.

En viktig del av kyrkans uppdrag är att erbjuda meningsfulla aktiviteter för barn och unga. Kyrkan är fri från kommersiella krav. Kyrkan är en neutral mötesplats där du och jag har en möjlighet att utvecklas socialt och konstnärligt och att finna kloka värderingar som gör våra livsval välgrundade.

Men varför blandar sig politiska partier i kyrkans verksamhet? Du kan se det ur ett motsatt perspektiv: Kyrkan har nytta av att bjuda in församlingsborna att var med och bestämma om hur verksamheten ska bedrivas. Hur människors tro ser ut är en personlig sak. Därför är det vettigt att ta reda på vilken syn på samhället de olika nomineringsgrupperna har. Helt enkelt eftersom kyrkan är en viktig del av lokalsamhället.

Centerpartiet Lidingö vill ha en öppen, nära, tolerant och grön folkkyrka. Det har väglett oss att driva igenom kostnadsfri konfirmation och att försöka stoppa minskningen av resurser till diakonalt stöd, i Lidingö församling. Vi vill att kyrkan ska välkomna människor oavsett ålder, kön, social bakgrund eller sexuell läggning. Både yngre och äldre behövs och har en uppgift i kyrkan.

Du som fyllt 16 och är medlem i Svenska kyrkan, använd din rösträtt. Vilka värderingar styr ditt val?

Ingrid Jarnryd (C)
Magnus Magnusson (C)
Christina Wahlström (C)
Kent Ivarsson (C)
Anna Lagergren (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)
Patrik Buddgård (C)
Kandidater i kyrkovalet för Centerpartiet Lidingö i kyrkovalet den 19 september

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *