Drougge motionerar om skatteutjämningen

Ida Drougge och Danuel Källenfors. Foto Daniel: Therese Andersson.
Stad & Politik3 oktober 2019 kl 07.146

Kommunala utjämningssystemet har den senaste tiden blivit en het fråga med anledning av regeringens nya förslag till förändring av kostnadsutjämningen. Bland annat Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö, har kritiserat utjämningssystemet och kallat det orättvist.

Lidingös riksdagsledamot Ida Drougge (M) har nu lämnat in en motion om att ta bort det kommunala utjämningssystemet och ersätta det med att staten fullt ut står för utjämningen mellan kommunerna.

Kommunala utjämningssystemet finns till för att tillhandahålla likvärdig service oberoende av förhållanden som är svåra för kommunen att påverka. Men många menar att det fokuserar för mycket på utfall och för lite på vilka förutsättningar kommunen har.

– I stället för att den kommunala utjämningen fokuserar på att hjälpa de landsbygdskommuner som har sämre förutsättningar har det utvecklats till att subventionera storstadskommuner, såsom Göteborg och Malmö, som misskötts under mycket lång tid med högt bidragsberoende som följd, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö. Samhällskontraktet är hotat när välskötta kommuners medborgare fråntas sin egendom för att finansiera misskötta kommuners misslyckanden.

Ida Drougge (M) har nu lagt en motion i riksdagen om att förändra skatteutjämningen så att staten tar över hela ansvaret och att skatteutjämningen ska fokusera på att kompensera utifrån förutsättningar och inte utfall. Dessutom vill hon möjliggöra för staten att dra in utjämningsbidrag till kommuner som inte tar ansvar för sin ekonomi.

– Det finns alldeles för dåliga incitament för kommuner att hålla god ordning i sin ekonomi om de är mottagare i utjämningssystemet, säger Ida Drougge (M), riksdagsledamot från Lidingö. I dag kan du fortsätta gå med underskott år efter år utan att det alls påverkar din egen kommun, i och med att flera variabler i skatteutjämningen fokuserar på utfall i stället för vilka förutsättningar kommunen har. Dessutom ställs kommun mot kommun, då staten inte tar det fulla ansvaret för skatteutjämningen.

Pressmeddelande från Moderaterna

Kommentarer

 1. Idas förslag är något alla moderater vet inte kommer att hända. När (m) har suttit vid makten har de värnat om utjämningssystemet. Det handlar om rättvisa och likvärdiga villkor för alla kommuner inte om misskötta kommuner. M på Lidingö har inte en susning om hur det är att leda en kommun med problem. De ska vara tacksamma över att de har ett mkt lättare jobb än andra kommunpolitiker. Dessutom mer betalt än de flesta andra.

 2. Förslaget känns väldigt tekniskt. En skatteväxling från kommunal skatt till statlig skatt. Medborgarna betalar in samma summa.
  Är tanken att den halvan av befolkningen som inte betalar statlig skatt får det lättare och att den halvan som betalat statlig skatt ska bidra lite mer?
  Så det är egentligen en förflyttning till mer progressiva skatter?
  Lika mycket Robin Hood med andra ord, fast inte mellan regioner utan mellan individer?

  Om Sveriges tillväxtmål kräver att arbetskraften ska arbeta fler årsarbetstimmar så bör marginalskatten på den sista årsarbetstimmen inte bli så hög att folk avstår från att utföra den. Många mitt i livet väljer idag att gå ner lite i lön för att gå ner i arbetstid. Man kan ta en extra veckas obetald semester eftersom bruttoeffekten på årsinkomsten inte blir så stor.

  Jag tycker att tanken känns väldigt god, men effekterna skulle nog inte vara önskvärda.

  Nu är detta inte en kommunal fråga så jag avser absolut inte att göra kommunalpolitik av det.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *