Djur på Lidingö: Blomfluga

Foto: Wikipedia
Natur31 juli 2021 kl 05.00

Blomflugan är en av de flugarter som vi ofta ser men inte känner till namnet på, och banan- eller daggflugor som kan hittas i blomkrukor och kök kallas ofta felaktigt för blomflugor. Blomflugan har fått sitt namn efter att man ofta kan se dem äta pollen eller nektar från blommor.

Blomflugor tillhör familjen tvåvingar i insektsordningen, vilken omfattar runt 7 000 arter enbart i sverige. Det finns 412 olika arter av blomflugor i Norden och mer än 6 000 världens över. Blomflugan delas vanligtvis in i tre underfamiljer Syrphinae, Eristalinae och Microdontinae och runt 190 olika släkten. 

Majoriteten av världens insektsarter har två par vingar på mellankroppen, medan tvåvingar enbart har ett par vingar. Just vingarna kan man se närmre på om man vill särskilja en blomfluga och en geting, de liknar nämligen varandra till med sina gula och svarta ränder; blomflugan har två vingar och getingen har fyra. Blomflugan har även kortare antenner än getingar och bin, vilket också hjälper till att särskilja dem från dem. Att särskilja olika arter av blomflugor är emellertid svårt och inte något som görs i fält vanligtvis. 

Det finns hela 412 olika arter av blomflugor, här är en hallonblomfluga. Foto: Wikipedia

Blomflugan kan stå helt stilla i luften, exempelvis när de besöker blommor eller i vid hanarnas parningsbeteende, och har en avancerad flygteknik. Vingarna har en speciell struktur med en liten flik på den inre bakre delen av dem kan manövreras separat från övriga vingen och fungerar på så vis som ett skevroder. Somliga blomflugor flyttar långa sträckor, och flyger söderut under vintern och under våren återvänder sedan den nya generationens flugor. Flugor som flyttar långt har vingar med behåring och en förstärkt bakkant, vilket gör dem till utmärkta glidflygare med minimerad energiåtgång. 

Från ägg till fullvuxen undergår blomflugan en total metamorfos, från larv till puppa till fullbildad fluga. Vingarna är först gråaktiga och mjuka men pumpas snabbt upp och sträcks ut för att få sin fullständiga och slutliga form. På bara några timmar har både kropp och vingar stelnat och fått sin rätta färg. Vuxna blomflugor äter nektar och pollen. Pollens proteiner är viktiga för honorna för att kunna producera ägg, medan hanarna hämtar sin energi för att flyga från nektar. Blomflugans larver är förslagna i sitt sätt att få mat och många lever ett gott liv i bladluskolonier och andra i humlor, getingar och myrors bon. Där kan de frossa på värddjurens larver och ägg, vilket till skillnad från de vuxna flugorna gör dem till rovdjur. 

Källa: Wikipedia, Artfakta och Bioresurs

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *