Distansundervisning för högstadiet

Stad & Politik14 december 2020 kl 12.00

Smittskyddsläkaren rekommenderar från måndag 14 december att kommunerna i Stockholms län övergår till distansundervisning för högstadieeleverna. Syftet är att fler personer ska stanna hemma och minska smittspridningen.

Det innebär att samtliga årskurser 7-9 i högstadiet i Lidingös kommunala skolor övergår till distansundervisning från 14 december och terminen ut.

Respektive skola kommer att informera elever och vårdnadshavare om hur övergång till distansundervisning kommer att ske.

Det är också viktigt att fritidsaktiviteter som innebär att flera personer samlas undviks. Därför kommer Lidingö stads fritidsgårdar och fritidsaktiviteter som innebär att flera personer samlas fysiskt på samma ställe, att stängas och ställas in terminen ut. Digitala aktiviteter kan fortsatt genomföras.

— Det räcker inte bara med distansundervisning. Jag vill också trycka på hur viktigt det är att begränsa sina sociala kontakter till några få personer även på fritiden, säger smittskyddsläkare för Region Stockholm Maria Rotzén Östlund.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *