Dina värderingar kan påverka kyrkan på Lidingö!

Ingrid Jarnryd och Magnus Magnusson som är etta och två på Centerpartiets lista i kyrkovalet
Debatt25 augusti 2021 kl 05.14

Den 19 september är det kyrkoval. Du har möjlighet att stödja en nomineringsgrupp som står för de värderingar som stämmer med dina.

I år har valet kommenterats mer än vanligt både i riksmedia och lokalt och en viktig fråga som lyfts är: Vad har partipolitiken i kyrkan att göra, egentligen?

Kyrkan på ön har nytta av att bjuda in församlingsbor att påverka och utveckla verksamheten. Vi som på olika sätt engagerar oss i kyrkan gör det utifrån vår övertygelse och ur ett engagemang i lokalsamhället. Tron kan på det individuella planet se olika ut, och kyrkan välkomnar även tveksamma tvivlare.

Det är nödvändigt att tydliggöra vilka samhällsvärderingar en viss nomineringsgrupp står för. Vi vill verka för en öppen, nära, tolerant och grön folkkyrka. Det är ledord som utgör viktiga utgångspunkter när det handlar om att ta ställning till praktiska frågor i kyrkan.  De har väglett oss att driva igenom kostnadsfri konfirmation och att försöka stoppa minskningen av resurser till diakonalt stöd, i Lidingö församling.

Vilka värderingar styr ditt val?

Ingrid Jarnryd (C)
Magnus Magnusson (C)
Christina Wahlström (C)
Kent Ivarsson (C)
Anna Lagergren (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)
Patrik Buddgård (C)
Församlingsbor och kandidater i kyrkovalet
för Centerpartiet Lidingö i kyrkovalet den 19 september

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *