Detaljplan i Rudboda granskas – tyck till

Stad & Politik14 september 2023 kl 03.494

En ny detaljplan har tagits fram för att kunna bygga gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Rudboda. Detaljplanen ställs ut för granskning fram till 17 oktober och du som Lidingöbo kan lämna synpunkter.

Flygfoto över fastigheten som är inringad.

Flygfoto över fastigheten Palmen 1.


Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Palmen 1 var på samråd 7 mars–4 april, 2023. Utifrån inkomna synpunkter har förslaget reviderats något och ställs nu ut för granskning mellan den 12 september och 17 oktober, 2023.

Tidigare plats för kyrka

På fastigheten Palmen 1, på Nilstorpsvägen 1 i Rudboda, stod tidigare en vandringskyrka som revs sommaren 2022. Den nya detaljplanen innebär att användningsområdet ändras till bostäder. Här planeras en gruppbostad med som högst sex lägenheter att byggas, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

– Det finns ett behov av nya gruppbostäder på Lidingö, vilket vi vill tillgodose. Samtidigt är det viktigt att nya byggnader anpassas till omkringliggande miljö och bebyggelse. Till exempel ska vi se till att träd längs Norra Kungsvägen får stå kvar, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Boendet föreslås utformas i två våningar varav den ena som suterrängvåning mot söder. Den nya byggnaden ska utföras med hög gestaltningsambition, god materialkvalitet och väl utformade detaljer. Taket föreslås vara sadeltak.

Detaljplanen möjliggör en fastighetsreglering så att träd längs Norra Kungsvägen kan behållas genom att en del av Palmen 1 regleras som naturmark, som föreslås överföras till intilliggande fastighet.

Lämna synpunkter

Förslaget till ny detaljplan är utställt för granskning i Lidingö stadshus under perioden 12 september–17 oktober, 2023. Planhandingarna finns också digitalt på lidingo.se/detaljplaner. De justeringar som gjorts utifrån inkomna synpunkter vid samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

 1. Det vore annars trevligt med en ny kyrka på Lidingö för en av våra icke-kristna religioner. Kanske kan Lidingö även stödja en sådan idé för ett öppet och inkluderande samhälle.

  1. Icke- kristna… fattas bara det, helt absurd när numera Lidingö behöver rimliga bostäder inte minst billiga normala hyror så alla kan bo eller studentbostäder varför inte!..
   Satsa på ungdomar som är bra studenter motivera de som pluggar och vill va ngt i framtiden hellre.

 2. Som jag sa en gång i tiden.. stackars Rudboda fint område men fel fel avslut fel planerad, det finns ingen bra arkitekt i Sverige och Rudboda planeras som en ny från tredje världen…
  Soc bostäder på en sida, på andra sidan Demens boende privat och nu service bostäder med LSS boende med människor med diagnos som ska va bli förvirrade med allt trafik och skolor där de behöver ett lugnt område för sig själva..
  Vad tänker politiker? Har du frågat de som bor där? Tror inte precis som NATO fråga bara inget frågat folket!

 3. Att samla Soc bostäder och demens boende på samma området och nu LSS boende för människor med särskilda behov total absurd fattas bara det! Torget ser ut som en stad efter andra världskriget, det finns inte arkitekter i Sverige ser man.. fråga folket va de vil..

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *