Det stora regnet är bra för öns natur

kogsstig i Grönstaskogen efter regnet. Foto: Jenny Sköld, Lidingö stad
Natur4 juni 2021 kl 04.201

Det massiva regnandet under förra veckan gav stora vattenansamlingar på många ställen på ön. Vissa ställen såg i det närmaste dränkta ut och man kan undra hur mycket vatten en plats kan klara. Men naturen mår bara bra av detta, i rimliga mängder, enligt stadens förvaltare av naturmark.

Det kraftiga regnet visade sig vara efterlängtat av naturvårdare såväl som av naturen själv. Grundvattnet har fyllts på och en del träd som varit på gränsen att stryka med vid tidigare torka kommer att kunna återhämta sig. Skogen mår alltså oftast bra av mycket regn som sedan drar bort.

Lars Heins, som är stadens förvaltare av naturmark, hoppas dessutom att populationerna av granbarkborre ska minska i hela södra Sverige, men det återstår att se.

– Lidingös skogar har under några år varit väldigt stressade av torka och många barkborrar, nu kan det bli ett år med normal tillväxt och därmed återhämtning för träden. Regnet ökar definitivt granarnas motståndskraft, säger Lars Heins.

Också för ängsmarkerna är detta majregn bra. Det har varit en ”långsam” vår och tillgången på vatten gynnar även floran nu när det blir varmare. Gräs och sly får en skjuts av kombinationen väta och värme, det går nästan att se redan nu. Och våtmarkerna är till bredden fyllda med vatten efter det kraftiga regnet, vilket gynnar djurlivet där.

– Sedan kan vi ju inte veta om det blir långvarig värmebölja längre fram i sommar. Men just nu ser det väldigt bra ut för både skogen, ängsmarkerna med blomning och våtmarkerna med fågelliv, säger Lars Heins. Även för jordbrukets del, exempelvis Elfviks gård, kom regnet i rätt tid. Där är det sämre att få mycket regn under skördetid.

Den extra tillväxt som vi nu har i växtligheten kommer kanske att kräva mer skötsel, extra gräsklippningar, slyröjningar och liknande för staden. Något ärende har kommit in om grusade gångvägar som strömmat sönder under regndagarna och rent allmänt blir det lite lerigare ute i spår och leder en tid. Det försöker vi att åtgärda allt eftersom.

– De positiva följderna för naturen efter regnet överväger, säger Lars Heins.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *