Det ska vara lätt att leva klimatsmart

Lidingö25 februari 2022 kl 04.483

Nu ska nystartade nätverket “Ett hållbart Lidingö” få fart på omställningen på Lidingö för ett hållbart lokalsamhälle. Det innebär att de vill engagera vanliga Lidingöbor, näringslivet och politiker att agera gemensamt. Nätverket är partipolitiskt och religiöst obundet och öppet för alla som vill vara med och bidra till en miljömässig hållbar omställning, och som vill ha stöd och pepp på vägen.

Initiativtagarna Ingrid Hesser, Helena Klangemo, Anna Pramborg, Anne Vestlund och Gunilla Östberg är övertygade om att nyckeln till ett hållbart Lidingö är samverkan och att nyckelordet är “Tillsammans”.

“För oss är utgångspunkten att vi tillsammans kan göra skillnad. Vi inser att forskarnas alarmerande rapporter om den globala uppvärmningen och obalansen i naturen kräver en snabbare omställning än den vi ser idag”

“För att skapa en förändring krävs kraftfulla politiska beslut, hållbara och lösningsorienterade företag som driver på omställningen och en positiv, framåtblickande inställning till livsstilsförändringar hos medborgaren. Vi måste samarbeta över gränser för en hållbar framtid - för oss själva, våra barn och barnbarns skull. Tänk om Lidingö kan ta ledartröjan när det gäller den lokala omställningen. Det finns mycket kompetens och engagemang på vår ö, förutsättningarna finns i allra högsta grad, vi vet att vår kommun kan när det gäller”

Konkreta åtgärder nätverket vill verka för
”Ett hållbart Lidingö samarbetar med Lidingö Näringsliv kring visionen om Lidingö 15-minutersstaden. Där finns det riktigt spännande sätt att utveckla kvarter och områden som ger en mer attraktiv boende- och arbetsmiljö. Mer lokalt, mer närhet, och mer hänsyn till miljön”

Samarbete över flera nivåer
Ett hållbart Lidingö vill samarbeta med Lidingö stad på flera nivåer. Dels när det gäller hur ett samarbete mellan öns alla verksamheter skulle kunna utvecklas. Dels när det gäller att sätta relevanta miljömål som följer vetenskapliga rekommendationer, dels FN’s mål för hållbar utveckling. Det gäller allt från klimatet, biologisk mångfald och utsläpp av föroreningar. Nätverket vill inspirera till fler mätbara mål med konkreta handlingsplaner.

“Det finns inga ekonomiska argument för att vänta med att agera i klimatfrågan. Väntar vi med att agera kommer kostnaderna att bli betydligt högre, och ansvaret för vår passivitet överlämnas till kommande generationer”

Ett hållbart Lidingö har flera spännande initiativ på gång som inspirerar till en hållbar livsstil kring exempelvis hållbart mode, minskat matsvinn, biologisk mångfald, skolsamarbeten mm. Intressanta möten mellan medlemmar och andra liknande nätverk är också på agendan. Nu uppmanas fler Lidingöbor att bli medlemmar i nätverket antingen via hemsidan www.etthallbartlidingo.se eller genom att gå med i facebookgruppen med samma namn.

Kommentarer

  1. Så bra att det skapats ett nätverk om hållbarhet på Lidingö som kan bidra till att vi lever mer klimatsmart på ön och värnar miljön!

  2. Vi är många Lidingöbor som vill leva klimatsmart, och vi är många som vill att det ska vara lättare att leva klimatsmart. Det handlar om allt från hur vi transporterar oss och värmer våra bostäder, till vad, var och hur vi kan handla, reparera, äta, återvinna och mer.

    Nätverket ”Ett hållbart Lidingö” har fått stor genklang och allt fler ansluter sig, via vår hemsida och via facebookgruppen. Ju fler vi blir desto större möjlighet har vi att inspirera, stödja och påverka för en snabbare omställning.

    Alla är varmt välkomna – oavsett om du vill ha en aktiv/passiv roll i nätverket. Du behöver absolut inte leva ett klimat-perfekt liv eller lägga ner någon tid för att vara med i nätverket.
    Det kostar givetvis ingenting att vara medlem.

  3. Tack för ett både trevligt och givande ”Walk&Talk” häromveckan. Det är uppenbart att det finns mycket kompetens och många bra idéer inom nätverket.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *