Det här gäller för fyrverkerier

Lidingö30 december 2019 kl 07.12

Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt att de behöver åka till akuten. De allra flesta olyckorna inträffar vid nyår.

Den nya lagen för raketer med styrpinne gäller från den 1 juni 2019 och kräver tillstånd till användning av explosiv vara från kommunen.

Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen. Övriga typer av fyrverkerier påverkas inte av den ändrade bestämmelsen. För mer information se MSB:s webbplats eller kontakta din kommun eller polisen.

Utomhus
När fyrverkerier ska avfyras utomhus kan du behöva tillstånd. Tillstånd krävs om avfyrandet med hänsyn till tidpunkten, platsen och övriga omständigheter skulle kunna innebära en risk för skada eller annan olägenhet för person eller egendom. Kommuner kan även ha lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Om du är osäker på om det krävs tillstånd, kontakta din kommun eller vänd dig till polisen. 

Inomhus
Vid fyrverkerier inomhus vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar krävs tillstånd. Det finns tillfällen då undantag görs, efter prövning av polisen. Kontakta alltid polisen.

Allmänna regler avseende fyrverkerier

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
  • Raketer med mer än 75 gram krut, minismällare och smällare är förbjudna i Sverige.
  • Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.

Ansvar för användning och försäljning

  • Den som avfyrar fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas.
  • Om användningen sker vid en offentlig tillställning exempelvis vid en fotbollsmatch eller allmän sammankomst exempelvis vid en konsert ansvarar i första hand den som anordnat tillställningen eller sammankomsten.
  • För dig som ska sälja och förvara fyrverkerier krävs handelstillstånd. Det ansöker du om hos kommunen.

Svävande lyktor och ballonger

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd.

Du hittar information om vad som gäller för svävande lyktor och ballonger på Transportstyrelsens webbplats.

Källa: Polisen och MSB

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *