Det går att bygga vackert om man vill

Debatt26 februari 2021 kl 05.493

Lidingö är en fantastisk ö med en unik miljö och en historia att berätta om och vara stolta över. Det yttrar sig inte minst i den byggnadskonst som Lidingö har många vackra exempel på. Gestaltningen av det offentliga rummet är av stor betydelse för alla som vistas i den och upplever den. Det är därför viktigt att politiken ser till medborgarnas och kommande generationers intressen när Lidingö utvecklas. Arkitektur är viktigt, och politiker har stor möjlighet att påverka hur vår gemensamma boendemiljö ska te sig.

Att stadsrummet är småskaligt, tryggt och trivsamt är något vi månar om. Det är från vad medborgarna uppskattar och efterfrågar som planeringen av bostäder och byggnader ska utgå, och självklart med respekt för den privata äganderätten.

Därför är vi glada att det nyrenoverade Vindarnas tempel snart åter kommer att pryda Lidingöbrons fäste, och även över det nya bostadsområdet Lyckoterrassens parvillor som ritats i nationalromantisk stil för att matcha 1920-talsbyggnaden Villa Brevik. Breviks villastad är en kulturhistoriskt värdefull miljö, och mycket kraft har lagts på att parvillorna ska smälta in väl för att bevara den ursprungliga karaktären.

Inte minst är vi glada över utvecklingen av det gamla sjukhusområdet i Högsätra. Gamla nedslitna byggnader av lågt estetiskt värde kommer att rivas och nya hus i vacker klassisk stil uppföras, vilket för vår tid är unikt. Högsätra kommer att ge plats för ett nytt område präglat av hantverk och påkostade materialval, och förhoppningsvis inbjuda Lidingöbor till att vilja ta en extra kopp kaffe och dröja kvar.

Utformningen av vår boendemiljö berör oss alla och vi hoppas att fler Lidingöbor tillsammans med oss ser fram emot att få se det nya Lidingö växa fram. Vi Lidingömoderater tar hänsyn till folkets önskan om en klassisk och trivsam boendemiljö och fortsätter att arbeta för att Lidingö ska förbli vackert och trivsamt.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö
Fredrik Vinstock (M), ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Lidingö

Kommentarer

  1. Vackert… tja, man kan också kalla det en bedövande tråkig pastisch som på intet sätt passar in i den omgivande miljön.

  2. Lidingöpartiet hälsar med stor tillfredsställelse att Moderaterna på Lidingö nu har antagit samma kloka syn på byggpolitiken som Lidingöpartiet verkat för sedan många år. Så har det inte alltid varit. För bara några år sedan drev ett tidigare moderat kommunalråd, tillsammans med dåvarande Folkpartiet, storvulna byggplaner för bl.a. Lidingö centrum och Torsviksområdet. Man ville bygga flera tusen nya lägenheter trots att området i princip är fullbebyggt.

    Lidingöpartiet ser fram emot ett fortsatt gott samarbetet med Moderaterna, både i byggfrågor och andra viktiga frågor, för att göra vår fina skärgårdsstad ännu bättre. Projektet nya Högsätra, med den föreslagna bebyggelsen i klassisk stil, är ett utmärkt exempel på vad den nuvarande Lidingömajoriteten i sin samverkan kan åstadkomma. Det är inte osannolikt att det nya Högsätra kan bli stilbildande även för andra borgerliga kommuner i landet som tröttnat på den nybrutalistiska byggnadsstil som ofta präglar kommuner styrda av socialdemokraterna och deras stödpartier.

  3. ”Det här ska bli en småskalig plats, med grönska, punchverandor … ”. Från tänkt byggherres hemsida.
    Det ska bli intressant att följa projektet och hur detaljplanen kommer att utformas för att styra upp projektet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *