Problem som uppstått för årets Lidingölopp: Detta har hänt

Foto: Eddie Granlund
Sport14 augusti 2020 kl 04.23

För en vecka sedan gick flera riksidrottsförbund ut i DN med ett öppet brev till regeringen där de ber om en ändring i förordningen gällande "50-personers-regeln". Lidingöloppet är en av dem, och utan denna ändring är även det alternativa Lidingöloppet som planerats i fara. Lidingö Nyheter bryter ner vad du behöver veta inför Lidingöloppets beslutsfattande.

Vilket förbud handlar det om?

Den 27 mars fattade regeringen ett beslut om att förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förbudet trädde i kraft två dagar senare och är straffsanktionerat, vilket betyder att den som ändå anordnar en sammankomst som strider mot reglerna kan bötfällas eller i hamna i fängelse upp till sex månader.

När coronapandemin slog till med full kraft i våras började kultur- och sportarrangemangen ställas in eller planeras om. Fotbolls-EM flyttades till 2021 och Sommar-OS i Tokyo likaså. TCS Lidingöloppet valde istället för att ställa in att ställa om till ett alternativt lopp.

Lidingöloppets alternativa lopp

De alternativa loppen har presenterats i två huvudvarianter: På plats-varianten och hemma-varianten. Det är varianten som sker på plats, i Lidingöloppsspåret under 30 dagar med start 15 september, som är i fara just nu. Tanken är att deltagarskaror om 30 personer ska starta i olika "startsslottar" var 30:e minut och på så sätt är det aldrig fler än 50 personer i start- eller målområdet. Detta är ett upplägg som både TCS Lidingöloppet och Lidingö stad är nöjda med, rapporterar Mitt i.

Loppet hotas av problem med tillstånd från polisen

Problemet som nu uppstått är tolkningen av 50-personers regeln. Då Lidingöloppet är en idrottstävling innefattas den av förbudet under "offentlig tillställning".

Enligt polisens hemsida står det såhär angående tolkning av förbudet:

"Om ett idrottsevenemang är att anse som en offentlig tillställning omfattas de av bestämmelserna i den nya förordningen och deltagarna får inte överstiga 50 personer."

Se länk här

Gällande flera andra tillställningar, som exempelvis fotbollsmatcher handlar är det publiken som räknas, men polisen har en annan regel gällande motionslopp.

"När det gäller vissa idrottsevenemang till exempel motionslopp, där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten, inräknas i begreppet deltagare både publiken och löparna."

Se länk här

När polisen skulle ge tillstånd för detta alternativa 30-dagars lopp fick TCS Lidingöloppet nej. Avslaget beror på att hela tävlingsområdet, det vill säga hela slingan på 30 kilometer räknas in som "tävlingsrområdet", rapporterar Mitt i. Alltså bedömer polisen att tävlingen inte får genomföras om det är fler än 50 personer i slingan samtidigt, och att det inte gäller bara start- och målområdet som det var planerat.

Detta är dock något som TCS Lidingöloppet sätter sig emot då de hävdar att det är säkrare att under kontrollerade former släppa iväg deltagare istället för att de ger sig ut på egen hand i spåret.

– Det är orimligt att enskilda personer hellre får springa själva utan reglering när vi har ett system som är bättre för löpare, för arrangören och för folkhälsan, säger Cecilia Gyldén, generalsekreterare för TCS Lidingöloppet, till Mitt i.

Det öppna brevet yrkar för fri tolkning för tillståndsgivande myndigheter

I ett öppet brev som Dagens Nyheter publicerade 5 augusti yrkar nu TCS Lidingöloppet och andra idrottsförbund för att regeringen ska göra en ändring i förbudet. Ändringarna ska göra så att tillståndsgivande myndigheter ska få tolka max 50-personers regeln efter varje individuella idrottsevenemangs upplägg och karaktär. Detta är en förutsättning för att detta lopp och andra liknande alternativa motionslopp ska kunna gå av stapeln, menar de idrottsförbund som signerat brevet.

Även i Svenska Dagbladet kan vi den 13 augusti läsa en debattartikel där "klassikerkommunerna", det vill säga de kommuner som är värdar för en del i "En svensk klassiker", yrkar för att regeringen och idrottsministern måste agera mot de orimliga regler som slår mot idrotten.

– Det är viktigt att på alla sätt trycka på regeringen. Lidingöloppet är viktig för folkhälsan och för Lidingös föreningsliv. Nu hoppas jag verkligen att regeringen agerar så reglerna på grund av Coronan inte ger orimliga effekter som slår mot folkhälsan på längre sikt, säger Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet Lidingö.

Om några dagar, i mitten på augusti, ska Lidingöloppet skicka ut mer information till sina deltagare angående vad som kommer att hända med årets Lidingölopp.

Du kan hitta mer information på TCS Lidingöloppets hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *