Det blir bullerplank!

Stad & Politik20 januari 2022 kl 17.343

Efter dagens artikel i Lidingö Nyheter om att bullerplanket utmed Gåshagaleden var i fara, har Moderaterna nu dragit tillbaka sitt förslag till avslag. Stadsjuristen gjorde en annan bedömning än Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Mats Gröndahl (M) gjorde i sin förslagsskrivelse.

– Vid en första bedömning drogs slutsatsen att det inte gick att uppföra bullerplanket inom den gällande detaljplanen eftersom det befann sig i ett juridiskt gränsland. Men efter att ha rådgjort noggrant med vår stadsjurist känner vi oss nu trygga med att bullerplanket inte innebär en så pass stor avvikelse att vi inte kan fortskrida enligt plan, säger Mats Gröndahl.

– Som moderat är jag mån om att alltid följa gällande lagar och regler, och därför är jag glad att detaljplanen inte visat sig lägga hinder i vägen så att de boende kan få det efterlängtade bullerplanket på plats redan nu, avslutar Mats Gröndahl.

Kommentarer

  1. Det var glädjande nyheter för det har rått en mycket stor frustration bland berörda i denna frågan. Speciellt de senaste dagarna.

    Tyvärr är många berörda fortfarande tveksamma till att planket verkligen kommer på plats. Inte förrän planket står där fysiskt, sin helhet och rätt utfört kommer tveksamheten upphöra.

    Jag, och säkert fler med mig, ser fram emot att kommunen så småningom får större förtroende igen.

  2. Klokt beslut!
    Cirka 40 år efter att kommunfullmäktige fattade det enhälliga beslutet om att åtgärda bullerproblemet utmed Gåshagaleden.

    En fråga som vi liberaler har drivit i många år!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *