Det är dags att agera nu!

Debatt23 januari 2020 kl 06.3310

På vadå undrar du? Jo, att ta ditt personliga ansvar och agera för vårt framtida klimat.

Under 2019 har det fullkomligt exploderat med artiklar om klimat och miljö i svensk rikspress samt TV och radio. I vår lilla värld på Lidingö har det däremot varit tämligen tyst. Sverige har satt ett mål att utsläpp av växthusgaser skall vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990 – om bara 10 år! Av den anledningen skriver jag nedanstående debattinlägg för att upplysa och få igång en daglig dialog om vår i särklass största fråga för framtiden.

Jag är sedan något år pensionär och boende i radhus på Lidingö. Redan som 20-åring på 1970-talet var jag engagerad och bekymrad om vår miljö. På den tiden var det främst oro för luftföroreningar och utsläpp i våra vattendrag. Jag har faktiskt under hela mitt liv fruktat att något drastiskt kommer att hända med vår miljö. Bland alla miljöfaror som uppmärksammats under de senaste 50 åren, förefaller koldioxidutsläppen vara det i närtid största miljöproblemet vi har.

Diagrammet visar växthusgaser i atmosfären från år 0 till år 2005. Visst finns det smärre variationer över de 2000 åren men det är från 1950 då industrialismen tar fart som kurvorna stiger i raketfart.

Jag upplever dagligen att människor inte vill ta till sig det mycket kritiska läget vi står inför, vilket är ett stort problem som fördröjer nödvändiga insatser av oss alla. Det mesta tycks rulla på som tidigare trots all information som numera kan läsas dagligen i media. Av det skälet vill jag uppmana läsarna att testa ert individuella CO2 utsläpp för att ni skall få en inblick om ert läge och se fakta.

Gör så här:
Gå in på www.klimatkontot.se (finns flera liknande sidor) och besvara frågorna om ditt klimatkonto med 26 frågor om hur du konsumerar inom boende, transporter, mat och övrig konsumtion.

Inledningsvis kan man på Klimatkontots sida läsa tre viktiga riktvärden:

 1. Medelnivå CO2 utsläpp i Sverige – 8 ton/person/år
 2. Medelnivå CO2 utsläpp globalt – 6,4 ton/person/år
 3. Nivå för en hållbar framtid – 1,5–2,0 ton CO2/person/år (enligt Parisavtalet från 2015)

Det är alltså max utsläpp på 2,0 ton CO2/person/år för att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 grader Celcius för att förhindra att is och snö smälter vilket skulle resultera i allvarliga havsnivåhöjningar med katastrofala följder för mänskligheten.

Ett ytterligare värde är mina egna testvärden för 2019 som blev enligt följande:
Bostad – 1,2 ton CO2/år
Resor – 2,3 ton CO2/år
Mat – 1,1 ton CO2/år
Konsumtion – 0,2 ton CO2/år
Summa: 4,8 ton CO2 /år (vilket alltså är dryga dubbelt mot vad klimatet tål)

Med mina utsläppsvärden på 4,8 ton CO2 lever jag ett helt normalt liv med ett eluppvärmt radhus, en liten, bränslesnål bensindriven bil, blandad kost och måttlig klädkonsumtion. Jag källsorterar alla sopor och försöker reparera saker som går sönder. Jag har inte gjort någon flygresa under året. Jag har heller inte behövt anstränga mig speciellt mycket för att ligga på den nivån.

Men för min egen del är resor med egen bil den största posten (2,3 ton) vilket skulle kunna reduceras drastiskt med en hybrid- eller elbil vilket får bli min nästa utmaning. Jag skulle också kunna sänka nivån av rött kött utan större problem. Trots en förhållandevis låg utsläppsnivå är det ändå en bra bit kvar, men jag är inte orolig att lyckas med det på några års sikt.

Hoppas detta debattinlägg kan ge dig lite vägledning och inspiration att påbörja din insats för ett stabilare klimat. Vi kan inte vänta på politiska beslut, vi måste ta eget ansvar. Det är faktiskt vår individuella konsumtion som vi själva kan förändra, ingen annan kan göra det och det måste inledas NU!

Läs mera på:   
http://www.naturvardsverket.se/klimatmal
https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/sveriges-energi--och-klimatmal/

Kommentarer

 1. Mycket bra skrivet, vi alla kan påverka jordens framtid till det bättre om vi bara inser att ett mer miljövänlig liv inte automatiskt är ett sämre liv. Man offrar inget genom att värna om vår planet, man tjänar bara på det!
  /nina

 2. Dumheter! Man kan visa vad som helst med olika tidsserier och olika mätmetoder. CO2-halten i atmosfären har varierat stort genom årmiljonerna, nuvarande ca. 400 ppm har förekommit flera gånger förr. Det finns ej konsesus att CO2-utsläppen skulle påverka nuvarande temperaturstegring, ca. 1 gr./100 år. Ökad växtproduktion och mindre öknar tillskrivs senare tids CO2-ökning. De mänskliga utsläppen är försumbara jämfört med de naturliga som vi inte rår över. Sveriges bidrag är någon promille av de globala. Människan påverkar inte klimatet. Klimatbluffen kostar oss oräkneliga miljarder på bekostnad av sjukvård, skola, äldrevård m.m. Förr trodde man på forskare, nu tror man hellre på en tonårsflicka som missat sin skolgång.
  http://www.klimatupplysningen.se/
  https://klimatsans.com/

  1. Tack Anders, folk är helt förblindade av klimathysterin, Greta är har blivit helig och folk vill verkligen tro på galenskaperna hon tutas i att säga.
   Man har blivit helt förblindad

  2. Grafen i min artikel är hämtad ur IPCC AR4 rapporten där kurvan beskrivs enligt följande:
   Figur 3: Atmosfäriska halter av växthusgaserna koloxid, metan och dikväveoxid som funktion av tiden enl. IPCC AR4. Notera att skalor och enheter på y-axeln är olika för de olika gaserna.
   Vore bra om DU kan visa hållbara argument mot IPCC rapporten istället för att raljera om ”en tonårsflicka”.
   Rapportens innehåll kan t.ex. läsas på http://www.klimatupplysningen.se som är en webbsida av gruppen Klimatrealisterna.

 3. Jag förväntade mig kommentarer av klimatförnekare, tack för det! Om huruvida jag, Greta eller DU har rätt lär väl bli synligt inom något decennium.
  Det som redan syns gällande ett förändrat klimat kan väl inte ens en förnekare som DU ha missat? Jag fortsätter leva sparsamt med mina CO2-utsläpp, så kan DU göra vad du vill. Förr eller senare lär politikerna strypa vår gemensamma konsumtion. I min artikel vädjar jag till människor som känner oro och ser/hör om den globala klimatförändringen. Svaret lär komma inom de närmaste decennierna men då är det för sent att agera.

 4. Om jag går till min närmsta umgängeskrets är vi både utbildade, oroade över utvecklingen och har möjlighet att göra rätt val men lyckas ändå inte alltid. Jag tror att det är för billigt att konsumera idag. För att få till en tillräckligt stor förändring är jag övertygad om att vi behöver hjälp från politiskt håll.

 5. Tokerier i debattinlägget. Klimatet ändrar sig mycket långsamt och det är ingen fara närmaste 50 åren. Lyssna på Sveriges mest kända klimatforskaren professor Lennart Bengtsson och på klimatforskaren professor Judith Curry. Koldioxid är livets gas. Att lägga ner kärnkraften i Ringhals kommer att öka våra koldioxidutsläpp rejält. Ändå vill Miljöpartiet, Vänsterpartiet och sossarna göra detta. Kina och Indien bygger hundratals nya kolkraftverk som släpper ut mångdubbelt hela Sveriges utsläpp. Att låtsas vara ”god” som debattören Ibb Jessen är meningslös symbolpolitik. T.ex. låta bli att flyga och äta mindre rött kött. En religiös uppfattning som inte har med vetenskap att göra.

  1. Per Welander säger att det inte är nån fara de närmaste 50 åren! Men sen då? Hur tror DU en ung människa reagerar på det? Du och jag lär väl knappast drabbas men jag har både barn och barnbarn som oroas av klimatet. Är bränder, torka, orkaner, svält och issmältning något som vissa inte ser eller vill höra för att det är jobbigt? Det är ovanligt korkat att kalla min levnadsnivå som ”god och meningslös symbolpolitik”. Det är helt enkelt faktum som jag vill delge andra för att ge inspiration. Men gör som strutsen – tryck huvudet i sanden!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *