Den politiska majoriteten vill få saker att hända

Från vänster: Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld (LP), Carl-Johan Schiller (KD) och Malin Rosenqvist, Näringslivschef i staden.
Näringsliv20 maj 2019 kl 12.28

Näringslivets skribent Katarina Palmstierna har tagit tempen på den politiska majoriteten, Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld (LP), Carl-Johan Schiller (KD), Amelie Tarschys Ingre (L) och näringslivschefen Malin Rosenqvist när det gäller näringslivet på Lidingö.

Vilken betydelse har näringslivet för Lidingö?

– Näringslivet är mycket viktigt för Lidingös utveckling, säger Daniel Källenfors och 2017 tog Lidingö stad fram en ny Näringslivpolicy tillsammans med representanter för näringslivet; den beskriver hur vi vill att detta ska utvecklas på Lidingö.

I policyns vision av framtiden står det att ”Lidingö har ett innovativt företagsklimat och god service som gör det attraktivt att starta, driva och utveckla företag”. Inom Lidingö stad har vi en näringslivschef och 2500 anställda som ska ha förståelse för och kunskap om näringslivet, säger Daniel Källenfors. Alla förvaltningar genomgår just nu ett NKI-program (Nöjd kund index) för att bättre kunna möta krav från företag men även från privatpersoner. Bemötandet ska vara professionellt och engagerat, tillägger Daniel.

– Ett annat exempel på att vi är på rätt väg är att många nya företag startas på Lidingö och vi har också gjort en stor satsning på att få nyanlända i jobb, säger Birgitta Sköld.

Amelie Tarschys Ingre och Daniel Källenfors.

Amelie Tarschys Ingre anser att näringslivet är viktigt för oss Lidingöbor som vill handla allt på ön och få sin service här.

Carl-Johan Schiller, menar att det inte bara är att 34 procent av de kommunala skatteintäkterna kommer från Lidingöbor som arbetar i småföretag – det handlar mer om livskvalitet när man både kan arbeta och handla allt på ön. Jag älskar Lidingö, och vill gärna ha fler unika restauranger och ett bättre utbud.

Lidingö har 6 400 företag på ön och en mycket lång industrihistoria. Idag är de flesta företag små medan många stora flyttar ut som t.ex. AGA. Hur ser ni på detta?

Birgitta Sköld är glad över det kreativa klimatet och att det föds många idéer här samt att vi har en stark UF verksamhet (ungt företagande) på Lidingö.
– Vi är en riktig entreprenörskommun, menar hon. En del företag blir så stora att de växer ifrån ön och blir internationella. Vi är också duktiga på e-handel och är dessutom nominerade som Sverige Digitaliseringskommun 2019 (SKL).

– Som ordförande i utbildningsnämnden är det viktigt och roligt att se morgondagens entreprenörer genom Ung företagsamhet och Innovationsveckan som vi genomför varje år, säger Amelie Tarschys Ingre.

– Industrihistoria ären del av Lidingös identitet och kulturarv såsom Boghammarvarvet. I vår familj har vi arbetat på AGA i tre generationer, säger Daniel Källenfors som har sitt hjärta såväl som lång erfarenhet av både finans och industri. Visst är det tråkigt att AGA försvinner, men strukturomvandling är naturligt i det höga omvandlingstryck som råder på marknaden.

I Svenskt Näringslivs kommunranking har vi fallit från 10 till 66 på några år. Ni vill tillbaka till plats 10. Hur ser ert recept ut?

– Vi vill ha ett lyssnande ledarskap och en öppen dialog så att vi förstår varandra, säger Carl-Johan Schiller och vi besöker sedan en tid tillbaka företag varje vecka.

Birgitta Sköld menar att det är viktigt att vi har en gemensam målbild och företagen behöver långsiktighet! Eftersom vi har många småföretag är det också viktigt att vi försöker skaffa fler mötesplatser.

– Vi har en handlingsplan med 45 förbättringsaktiviteter, tillägger näringslivschef Malin Rosenqvist, som vi tog fram tillsammans med näringslivet när vi skapade den nya Näringslivspolicyn och som vi nu arbetar metodiskt utifrån. Exempel på aktiviteter som nu genomförs är: Välkomstbrev till nystartade företag, ny svarsgrupp för företag i kundcenter, fokus på kundbemötande i hela kedjan, utbildning i upphandling, enklare och digitaliserad bygglovsprocess där man kan följa sitt ärende, för att nämna några.
– Vi ser också ett stort värde i att synliggöra det arbete som görs genom att kommunicera i olika media. Det här året satsar vi även stort på att utveckla stadens webbplats, tillägger Malin. Dessutom har vi våra populära företagsfrukostar som bildar plattform för nätverkande och mingel. Allt det här sammantaget hoppas och tror jag kommer att ge resultat. En annan näringslivsfråga som ligger mig varmt om hjärtat och som vi inte får glömma är Ungt företagande som vi också stöttar på alla vis, säger Malin.

Kollektivtrafiken är viktig för företagen på ön och det finns önskemål om bättre tvärkommunikationer, förbättringar på Södra Kungsvägen, och utökad båttrafik. Vad händer och vad gör ni? Tror ni att Lidingöbanan till Centrum någonsin blir av?

Majoriteten har enats vad gäller kollektivtrafiken och skickat en remiss till SL där de framför Lidingös krav, till exempel ha kvar buss 233, den enda buss om förbinder norra och södra ön. Lidingöbanan är med i remissförslaget också.

Amelie Tarchys Ingre poängterar att det inte är helt enkelt att få genomslag då det oftast är kopplat till hur mycket man bygger och hur många och vilka som faktiskt åker på de olika linjerna idag, men det hindrar oss inte att ligga på så mycket som möjligt för att förbättra kommunikationerna på Lidingö. Det planeras också en resvaneundersökning från staden sida, för att ha ett bättre faktaunderlag, gentemot region Stockholm.

– Det är bra om näringslivet hänger på och stödjer oss i detta, säger Carl-Johan Schiller och berättar att det numer är  anpassade bomtider i Skärsätra för att trafiken ska flyta på bättre. Nu planeras en planskild korsning på Södra Kungsvägen i Skärsätra, som vi förhoppningsvis kan ta beslut om efter sommaren.

Alla är dock överens om att utvecklingen går snabbt vad gäller elbilar och bussar på eldrift så det gäller att jobba parallellt.

Grosvenor har lagt fram ett nytt förslag för Lidingö Centrum - Vad anser ni om det?

– Vi har haft dialog med Grosvenor under en längre period och vi tycker att deras förslag är småskaligt och trevligt, säger Daniel Källenfors. Vi vill ha Lidingö unika affärer och en arkitektur som passar in, och detaljplanering kommer i nästa steg.  

– Jag tycker att utvecklingen av Lidingö Centrum är väldigt viktigt, betonar Amelie Tarschys Ingre.

– Lidingö stad planerar att göra en egen handelsutredning för att öka på sin kunskap om framtidens handel, tillägger Birgitta Sköld.

Vilka områden är viktigast att förbättra på kort och på lång sikt?

– På kort sikt gäller service och effektiv handläggning från kommunen, säger Daniel Källenfors. Vi fortsätter också att förbättra i enlighet med handlingsplanen. Vi arbetar i nära samverkan med näringslivet och planerar nu att tillsammans slå fast förbättringsområden för 2020. Det är också viktigt att sänka skattetrycket och öppna upp den offentliga sektorn, betonar Daniel Källenfors.

– Den goda dialogen med näringslivet som jag upplever att vi nu har, är otroligt värdefull, säger Amelie Tarschys Inge. Nu tar vi systematiskt tag i de prioriterade frågorna som vi tillsammans identifierat i näringslivspolicyn och jag hoppas att det ger resultat. Vissa saker går snabbt som att ordna skyltar så att det blir lättare att hitta företagen. Sen är jag lite otålig och vill komma igång med utvecklingen av Lidingö Centrum.

Det är viktigt och känns bra att vi inom majoriteten har samma grundsyn på näringslivets betydelse för Lidingö och en gemensam målbild för näringslivets utveckling, då företagen behöver långsiktighet – det är alla överens om.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *