Den moderata logiken haltar fortfarande

Debatt5 februari 2020 kl 09.45

Svar på insändare av Ida Drougge och Daniel Källenfors

Ida Drougge och Daniel Källenfors fortsätter att med frenesi och bristande precision slå in vidöppna dörrar. Dessvärre också med en vidlyftig inställning till fakta och samband. Den politiska debatten ska utgå från fakta och inte kampanjretorik. De påstår att de kriminella gängen och det dödliga våldet är relaterat till nuvarande regering. Fakta är att det dödliga våldet började öka redan under alliansens år vid makten och ligger idag på samma nivå som 2007.

Det motsäger inte att det vi ser i Sverige idag är mycket oroväckande. Vi är överens om att människor ska kunna känna sig trygga och säkra i sin vardag. Regeringens 34-punktsprogram riktar sig direkt mot det kriminella gängvåldet, stärker rättsväsendets och polisens möjligheter att gripa in. Ett program även moderaterna har sagt att de står bakom.

Moderaternas ensidiga fokus på hårdare tag och längre straff har prövats och misslyckats. Forskningen och erfarenheterna är tydliga från till exempel USA. Det minskar inte brottsligheten utan ökar istället kostnaderna för samhället och minskar rättssäkerheten och förtroendet i utsatta områden. Det som ger resultat mot gängvåld är en väl avvägd kombination av resurser. Därför har regeringen höjt straffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor och gett ökade befogenheter till polis och rättsväsendet, men också stärkt kriminalvården och sociala insatser som minskar rekrytering.

Det är vad den ansvarsfulla och faktabaserade politik 34-punktsprogrammet utgår från. Effekten av programmen är att i vårbudgeten får t ex domstolarna 230 miljoner kronor mer för att minska handläggningstiden mellan brott och dom. Anslagen till avhopparverksamheten dubblas. Då endast 1 till 1,5 procent av befolkningen står för 50 procent av brotten är varje person som ämnar den kriminella banan viktig. Total satsas 750 miljoner på ökad trygghet och säkerhet.

Ida Drougge och Daniel Källenfors lyckas också med konststycket att ta åt sig äran för regeringens välfärdsmiljarder till kommunerna, samtidigt som man säger att det är så lite att det är av marginell betydelse. Man lyfter också fram genuint hemska exempel på kriminalitet i Stockholm, Malmö och Göteborg, samtidigt som man vill att dessa kommuner ska få mindre pengar i utjämningssystemet. Moderaterna säger sig vilja ha ordning och reda i ekonomin, samtidigt som man med hjälp av SD, KD och V saboterar stabiliteten i riksdagens och de statliga verksamheternas budgetarbete. Den moderata logiken haltar fortfarande.

Karolina Skog, ekonomiskpolitisk talesperson, Miljöpartiet
Patrik Sandström, oppositionsråd Lidingö, Miljöpartiet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *